7 909    8    1  

Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget?

 291     Porsgrunn     0
Vi har lyst til å bygge på huset. Det er tenkt 3 nye soverom, og to boder. Har lyst til å legge dette ut på anbud, men vet ikke helt hva vi kan se for oss av kostnader. Ser for meg at det eventuelle firmaet graver og støper grunn/ringmur + setter opp påbygget slik at det er helt ferdig utvendig, og lettveggene inne.

Vi vil gjøre selv:

-Male utvendig
-Isolere
-Dampsperre
-Elektriske
-Plate vegger og tak innvendig
-Male innvendig
-Legge nytt gulv, sette inn dører etc.

Det er tenkt å bygge ut 6x7 meter + 2 boder på hver sin side hvor den ene boden er 4x4,5m og den andre er 3x3m.
Tomten er helt flat med 2-3 trær som må fjernes og det er silt i bakken.


Legger ved en skisse av hvordan det er tenkt det skal bli og noen bilder av plassen ute.

Takker for svar.
Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? - bilde 1.JPG - HowTo
Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? - bilde 2.JPG - HowTo
Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? - bilde 5.JPG - HowTo
Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? - bilde 1 (1).JPG - HowTo
Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? - bilde 2 (2).JPG - HowTo

   #1
 1 322     I huset mitt     0
Finnes vel tråder her på BB hvor noen har klart med mye egeninnsatts å få prisen ned i 10 000.- pr kvadratmeter for nybygg.
Her skal du jo skjøte på eksisterende, vet ikke om det drar mere eller mindre kostnader...

For et kjapt regneeksempel: La oss si at du klarer 15 000.- pr kvadratmeter, da er vi på litt over 620 000.- for dette prosjektet. (bodene i tillegg)

Lurt å få flere tilbud på denne jobben ja.
Husk at du må ha firma som ansvarlig/prosjekterende/utførende på et slikt prosjekt som står for søknader til kommune, etc.
  (trådstarter)
   #2
 291     Porsgrunn     0
Takk for svar. Vi har tenkt å gjøre alt innvendig selv, men at byggefirmaet setter opp påbygget slik at huset ser ferdig ut utvendig. Regner du da ca 15000,- pr kvm?
   #3
 1 322     I huset mitt     0
Usikkert, best guess fra min side.  8)
Firma må vel gjøre ferdig til og med dampsperre på alle vegger (vegger og tak ferdig isolert og plasta på innsiden) for å tilfredstille tetthets-kravet, etc.
Alt innenfor der kan du jo gjøre selv.

Dette nye skal vel også skjøtes inn på dagens hus, overgang tak og vegger mellom gammelt og nytt (bæring)er jo kanskje noe som kan dra mere tid enn eks å sette opp selvstendig nybygg?
Kostnader til arkitekt/beregning på tilbygget, søknadsgebyrer++ til kommune, er fort noe som drar penger.

Disse bodene, skal disse være redskapsboder fra utsiden eller fullisolerte rom med adkomst innenfra?  (disse vil jo også ha en kvadratmeterpris...)

Jeg vil foreslå å få tegna opp prosjektet, så latt noen firma få gi tilbud på hele jobben. Også hørt med kommunen (forhåndskonferanse) når du har tegningene klare, for å finne ut hvilke krav dem kan sette til dette.
   #4
 3 412     Akershus     0
Tilbygg koster vanligvis vesentlig mye mer enn nybygg per kvadratmeter.

I et nybygg står man fritt til å gjøre ting som man vil, godt planlagt, helt fra bunnen.

I et tilbygg må man tilpasse seg hva som finnes der fra før, vanligvis rive noe, og ofte tilpasse seg til ting som allerede er bygget.  For eksempel kan det tenkes at det må strekkes en eller flere nye elektriske kurser gjennom det eksisterende bygget, i verste fall med åpning av vegger.  Kanskje vil det se teit ut med et gammelt gulv og et nytt gulv inntil hverandre, så kanskje man velger å gjøre noe med det gamle gulvet.  Tilsvarende for vegger og tak.  Små bygg koster også ofte mer per kvadratmeter enn store fordi man mister noen stordriftsfordeler.  Jeg vil ikke bli overrasket om totalprisen blir på godt over 15,000 pr kvadratmeter selv med stor egeninnsats innvendig. 

Det vil ikke halvere prisen om dere kutter størrelsen til halvparten.  Kjør heller på med den størrelsen dere har tenkt, tegn og forklar nok til at anbyderne ser hva du vil ha men likevel har frihet til å velge effektive løsninger, og kjør på med egeninnsats der det er mulig og fornuftig. 
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 291     Porsgrunn     0
Elektrisk og alt som har med innvendig snekring tar vi oss av selv. Gulvet blir som resten av huset, da huset er totalrenovert Grin
   #6
 1 826     Akershus     0

Elektrisk og alt som har med innvendig snekring tar vi oss av selv. Gulvet blir som resten av huset, da huset er totalrenovert :D


Vanskelig å spå, men når dere har fått en pris dere er fornøyd med, legg på et buffer. Slike jobber drar erfaringsmessig med seg en del tilleggskostnader man ikke kan forutse.

.Thag
Signatur
   #7
 461     Eide på Nordmøre     1
Jeg fikk gjort noe liknende for 3 år siden (se mitt prosjekt i egen tråd). Mitt tilbygg var ca 8x5 meter
Jeg hadde byggfirma til å ta hånd om:
- søknad
- såle og pusset ringmur i Leca
- Isolert gulv i 1. etasje
- Reisverk med asfaltplater, Tyvek og lekter
- vinduer
- innvendige bærevegger
- gulv i 2. etasje
- takopplett til loftstue (ca 3 meter bredde)
- ny taktekking på hele huset.

For dette skulle de ha kr 425.000 ink mva.

Grunnarbeider gjorde jeg selv gjennom firmaet jeg jobber i, innvendige arbeider har jeg gjort selv.
Signatur

TSt
   #8
 2 765     0
Husk på at hvis du bygger på uten kjeller under så vil du aldri kunne få gjort noe med eksisterende kjellervegg / drenering der.  Dvs hvis det fortsatt skal være kjellerløst må en tenke gjennom om det bør graves opp og byttes først. Hvis dette gjøres må det imidlertid tenkes på at en må fylle igjen slik at en ikke får setninger senere.  Priser vet jeg ikke siden jeg står for alt selv.