1 912    1    0  

Definisjon på elektriske punkter

 138     Drammen     0
Hei

Jeg skjønner at røropplegg for svakstrøm finnes i hver etasje. Defineres dette som et punkt for hver etasje i enebolig?

Hva med tilførsel fra huset til garasje?

   #1
 177     Telemark     0

Hei

Jeg skjønner at røropplegg for svakstrøm finnes i hver etasje. Defineres dette som et punkt for hver etasje i enebolig?

Hva med tilførsel fra huset til garasje?


vet ikke helt om jeg for sto deg rett men.
1 kontakt er et punkt, 1 spott er et punkt osv.