360    9    4  

Når bør en bytte sikringsskap?

 4     1
Har sikringsskap med gamle sikringer. Det er ikke overbelastet ut i fra dagens bruk, i hvert fall opplever jeg aldri at sikringer går. De er heller ikke varme. Er det da nødvendig å skifte ut sikringene  til nye automatsikringer? Har fått tilbud på dette i postkassa, men har jo annet å bruke drøyt 12000 kr på enn dette dersom det ikke er nødvendig. 

   #1
 1 047     Asker     0
Nødvendig er det kanskje ikke. Hvordan er det med jording. Har du jordfeilbryter? Jeg ville tenkt at man gjør en slik renovering når man uansett skal oppgradere elektrisk anlegg med flere kurser.
Signatur
   #2
 616     0
Er nok tryggere med jordfeilbrytere og slikt, og jording som blir nevnt over.
Vet ikke hvordan de nye målerne vil fungere der, antakelig går det greit.
  (trådstarter)
   #3
 4     0
Er én jordfeilbryter i sikringsskapet.. var 2 tror jeg, men den ene ble koblet ut fordi det var noe feil med stikket i utebod, som ble frakoblet. Hvor mange jordfeilbrytere er det vanlig å ha? Er det koblet på bestemte kurser? Dette kan jeg som dere skjønner lite om Wink
   #4
 15 183     Akershus     2
Først var det ingen, så kom det felles jordfeilvarsling, deretter krav om jordfeilbryter på nye bad og varmekabler, altså på enkelte kurser. Deretter ble det satt én felles for hele installasjonen. Det kjedelige er da at ved en feil så går all strøm, også til fryseren.

Dermed er vi kommet til dagens nye sikringsskap. Normalt med "kombivern", en automatsikring med jorfeilbryteregenskaper per kurs. En jordfeil på én kurs skal dermed normalt bare slå ut denne ene kursen.

Signatur
   #5
 383     0
Uansett bør man få inn et overspenningsvern. Flere forsikringsselskap dekker dette med 1000kr
   #6
 1 800     Trondheim     0
Det er ikke prekært utifra hvordan du beskriver det, men jeg ville definitivt prioritert dette hvis du har IT230V og fått inn Jordfeilbrytere.

   #8
 383     0
wikipedia fungerer bra det til det spørsmålet.
Poenget til 2geir er at med IT anlegg så kan det være stående jordfeil i anlegget. Det kan være ganske farlig
   #9
 15 183     Akershus     1
Nå har jo ca 75% av Norge strøm fra et IT-nett og en betydelig andel skrusikringer og ingen jordfeilvarsling/bryter. Slik har det vært i 100 år.

Slike innretninger øker sikkerheten og det er betimelig å oppgradere, men en må ikke skremme vettet av folk heller.

Det forekommer meg at de nye strømmålerne har jordfeilvarsling? Da vil sannsynligheten for stående jordfeil trolig reduseres. En kan også bemerke at IT brukes på kritisk infrastruktur i sykehus, nettopp fordi nettet fortsetter å fungere tross jordfeil. (En må anta at de har jordfeilvarsling og rask utbedring)
Signatur