6 555    3    0  

Pris på sprengning av fjell på byggetomten.

 45     0
Hei!

Vi må sprenge vekk ca. 400 kubikkmeter fjell på tomten.
Noen som vet hvor mye dette vil komme på?   #2
 516     0

Jeg ville aldri godtatt en totalpris. Alt skal deles opp i ulike arbeidsoppgaver og prissettes hver for seg.  Du skal også vite hvor mange kubikk det antas å være både med sprenging og bortkjøring. Mitt tilbud er delt opp i 8 punkter, hvor alle er grundig beskrevet.
Antagelser og vill gjetting på arbeidsmengden hører ikke hjemme hos et proft firma synes jeg.
Signatur