1 986    0    0  

Tor-Inge: Pris på sprengning av fjell på byggetomten.

 473     Sola     0
Våre priser var 180 pluss moms pr. m3 for sprenging, og 65 pluss moms pr. m3 for bortkjøring.

Dette var for ett år siden i Stavanger-distriktet.