Egeninnsats og integrering i huset er viktige faktorer som påvirker prisen på et tilbygg

Publisert av ByggeBolig

Hva påvirker prisen på et tilbygg?

Generelt vil et tilbygg ha høyere kvadratmeterpris enn et nybygg. I et nybygg står man i en situasjon der man kan gjøre stort sett som man vil og planlegge alt helt fra starten av. Den luksusen finnes ikke når det skal bygges et tilbygg, i hovedsak fordi tilpassing til den eksisterende bygningsmassen kan bli ganske kostbar.

I tråden Hva kan vi forvente av kostnader på dette tilbygget? oppsummerer Byggebolig-legenden KarstenBeate med at man vanligvis må rive noe, og ofte tilpasse seg til ting som allerede er bygget. For eksempel kan det tenkes at det må strekkes en eller flere nye elektriske kurser gjennom det eksisterende bygget, i verste fall med åpning av vegger. Kanskje vil det se underlig ut med et gammelt gulv og et nytt gulv inntil hverandre, så kanskje man velger å gjøre noe med det gamle gulvet. Tilsvarende for vegger og tak. Små bygg koster også ofte mer per kvadratmeter enn store fordi man mister noen stordriftsfordeler

Type tilbygg og grad av egeninnsats

Prisen på et tilbygg vil dessuten avhenge av hvordan det integreres med huset for øvrig, samt hva slags standard man ønsker. Det rimeligste er gjerne å bygge på i form av en "kasse", altså en utvidelse av huset som i liten grad harmonerer med husets arkitektoniske utrykk. Skal tilbygget integreres med huset i form av en utvidelse i lengderetning med forlengelse av tak, takoppløft eller liknende, øker også kostnadene. Skal tilbygget inneholde våtrom eller kjøkken vil prisen selvsagt øke. Grunnforhold på tomten og behov for graving, sprenging, bortkjøring av masse osv. vil også kunne påvirke prisen i vesentlig grad.

På Byggebolig er det mange tråder der priser på tilbygg diskuteres. Ofte nevnes rundt 15 000 per kvadratmeter, men da er det lagt opp til ganske mye egeninnsats.  I mange tilfeller er kvadratmeterprisen beregnet ut fra at håndverkere kun setter opp et råbygg. Med råbygg menes som regel et tett bygg utvendig, men der det aller meste av arbeid innvendig er uferdig. Om man ikke skal gjøre noe som helst egeninnsats, men få levert et "nøkkelklart" tilbygg blir kvadratmeterprisen en god del høyere. Gjennom mange tråder på Byggebolig er det godt dokumentert at egeninnsats er den absolutt mest effektive måten å redusere kostnader på både ved rehabilitering, oppussing og nybygg, men det krever en del innsats og kompetanse.

Ikke alt kan eller bør være egeninnsats

Det er imidlertid også viktig å huske på å at ikke alt kan utføres som egeninnsats. Alt som handler om elektro må uansett gjøres av elektriker for at det skal være trygt og lovlig utført, så der er det ikke penger å spare på å gjøre særlig selv. Det samme vil vi også anbefale for VVS og rørleggerarbeid, selv om det formelt sett ikke er noe i veien for egeninnsats på dette området. Om prosjektet berører bærende konstruksjoner, er det helt klart også anbefalt å hente inn profesjonell hjelp for å få utført beregninger slik at du er sikker på at konstruksjonen ikke svekkes eller skades.

Et tilbygg eller påbygg vil ofte også utløse søknadsplikt hos kommunen. Det kan bety at du hyre inn noen noen med ansvarsrett til å ta på seg ansvaret for utbyggingen. Selve byggesøknaden  koster gjerne også en del tusenlapper.  Disse tingene bør du sjekke med din kommune før du setter i gang.