274    11    2  

Ekstra kommunale utgifter ved utleie

 14     0
Hei. Vi vurderer ved ombygging å lage en godkjent utleieleilighet i en enebolig, det vil vel da bli en tomannsbolig. Hvor mye blir tillegget i kommunale avgifter da? Blir det f.eks doble kommunale avgifter? Bor i Drammen. Noen som vet?

   #1
 15 183     Akershus     1
Det blir to boliger, mao normalt doble avgifter. Dersom dette blir en 112-bolig, enebolig med utleiedel, så kanskje noe lettelser. Litt avhengig av kommune.

Du er klar over alternativet, "døra"? Dersom det bygges med kurrant gjennomgang (via låst dør) bellom boenhetene, vil dette ikke utløse doble avgifter (for all fremtid) og du kan fritt og lovlig leie ut "del av egen bolig".
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 14     0
Hei, ja og vi vurderer også "døra"- Men vil ta med i betraktingen disse kostnadene, det kan være vi vil gjøre det selv om det koster LITT.
Forbruk vann/avløp tar jeg ikke med da dette vil være likt om jeg leier ut del av egen bolig,

Jeg ser gebyrene (går ut fra det må være pr år) i Drammen er fastledd vann 530, fastledd avløp 879, fastledd renovasjon 3.333 (står ikke, men må vel være pr år???). Det får jeg til å bli 4.742. Men så står det en post under renovasjon som heter samarbeid og det er 80 %, i så fall blir tillegget utregnet ca 3.014. Fordelt månedlig blir tillegget da ikke mer enn ca 250 som er helt overkommelig. Vi har kun en pipe, blir vel ikke noe ekstra der. Har jeg glemt noe?
TSt
   #3
 2 771     0
Det er ofte fast ledd på vann / avløp som det vil bli to av. Også kostnad på 2 målere. I tillegg må du sjekke at du klarer å få separert røropplegget slik at du får to vannmålere, hvis ikke vil dere ikke lenger kunne betale etter forbruk. I de værste kommunene får en også tilkoblingsavgift pr enhet selv om en benytter felles eksisterende rør.  Tidligere var det også problem de fleste steder at det var et høyt minimumsforbruk pr enhet. Dette har blitt bedre mange steder. Nå skal visst feier også sjekke krav til røykvarsler etc så da må de innom alle boenheter og da kan vi jo bare tenke oss hva de finner på. Ville gjort mye for å klare å benytte "dør" løsningen.
   #4
 15 183     Akershus     0
Rent teknisk kan det bli skjerpede krav ved to boenheter. F.eks. adskilt ventilasjon. Lages ekstraboligen "ny", blir det vel krav om balansert ventilasjon, noe som kan være plundrete i et eksisterende hus?
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 14     0
Vi rehabiliterer ganske grundig og klarer både krav til separert balansert ventilasjon, brannvegger, røropplegg med måler, el anlegg og lydfri himling. Nok garasje/parkeringsplass får vi også. Men vi får bare 15 cm isolasjon da, og er usikker på om vi kan ryke der....og så kan det være forhold vi ikke ser...
HSt
   #6
 16 024     Sørum     0
Når vi bodde i Tronheim i 4-mannsbolig for lenge siden gikk vi fra 1 minumumsforbruk til 4. De fleste kommuner tror jeg har gått over til betaling pr boenhet og ikke basert på totalareal.
   #7
 383     0
Uten å kuppe tråden:
Hvordan praktiseres denne "døren" hos forummedlemmene?
Blir den faktisk satt inn eller blir den droppet?
Jeg for min del vurderer å kle den igjen på leilighetssiden

   #8
 15 183     Akershus     0
Vår erfaring med "døra" i enden av en gang, var at dens synlige eksistens pirret leieboer, så slik sett er det kanskje en fordel om den kan skjules.

Å bygge den inn, ville jeg vært forsiktig med, men hva med en bokhylle, garderobeskap, veggteppe, løs panelvegg fra gulv til tak...?
Signatur
HSt
   #9
 16 024     Sørum     0
En bekjent fikk brev fra kommunen, men der manglet trappen tidligere eier ikke har montert så han forklarte bare at han ikke hadde fått tid til å rette opp alt galt etter forrige eier men at trappen vil komme på plass. Bokhyllen må da være godt nok.
TSt
   #10
 2 771     0
Bekjente som leier sokkel ble beroliget av meg når jeg sa at dette var vanlig.  De har møblert med en bokhylle forran I dag så en må passé på at en har tilfredstillende rømningsveier begge steder også uten at døren er i bruk.
Tenk også ¨på hvordan strøm legges opp, lurt med et eget sikringsskap i sokkel.  Om en vil ha egen måler her bruker det også å gå bra, everket er bare glade for så mange fastavgifter som mulig.