#51
 3 997     Oppland     0
Fin rapport Boligbyggerne!

Men den viser jo ikke mye vi allerede visste.
Det snakkes om en besparelse i energibruk på  3-4prosent for en lavenergibolig. Vi snakker da altså realistisk om en besparelse på <500kWh.
Så som jeg sier, utover det å regulere hele anlegget ut fra om det re folk hjemme eller ikke er det så og si ingenting å spare, for ventilasjonen for en enebolig er i utgangspunktet lav.

Den poengterer også viktigheten av tilstrekkelig ventilasjon for rommene når det er folk der, blant annet soverom som bør ha minst 7l/s (25m3/t) pr person.

Denne rapporten tar slett ikke hensyn til økonomi, men viser at for rom som ikke er i bruk kan man redusere  ventilasjonen til ca 0,1l/s (0,4m3) pr kvadratmeter. Dagens krav sier 0,7m3/m2 for rom som ikke er i bruk.
Men den viser jo også at for 2 av de 3 annleggene var omskiftingen alt for liten i normal innstilling, og for det ene soverommet var fuktnivået got over øvre grenseverdi, hvordan det er med andre forurensinger er jo ikke målt. Men ut fra de referansene som nevnes er det rimelig å anta at de var alt for høye, jeg viser da spesielt til rapporten som viser at soverom bør ha minst 7l/s pr person.
   #52
 9 677     Kysten     0
3-4 prosent er mye på så enkelt tiltak. En må øke effekten på gjenvinner med 10% for å oppnå samme effekt.

   #53
 3 997     Oppland     0
Jepp!
Men hva er poenget ditt?
Det viser jo at når boligen er i bruk må man ha tilstrekkelig ventilasjon. Og noe mer avansert styring en høy/lav innstilling ettersom man er hjemme eller ikke, vil nok aldri lønne seg. Og denne muligheten har vel hvert eneste anlegg som selges i dag mulighet for via kontroller..
Og da blir det iallefall feil å sette anlegget til minimum om natta så tilluften på soverommene blir for lav.
   #54
 9 677     Kysten     0
Har vi lest samme rapporten? Du er helt på jordet....

Eller har du vanskelig for å forstå at ventilasjon kan gjøres mer effektivt økonomisk ved behovstyring og utvikling av de systemene som vi har i våre hus i dag?
   #55
 612     MALM     0
;D

Har vi lest samme rapporten? Du er helt på jordet....

Eller har du vanskelig for å forstå at ventilasjon kan gjøres mer effektivt økonomisk ved behovstyring og utvikling av de systemene som vi har i våre hus i dag?


;D ;Dakkurat enkelt og greit (effektivisering,økonomi,enøk) og til bolighus er faktisk dette utstyret billig og solid og BESPARENDE og
      komfortabelt(har prøvd begge deler) jeg har jobbet i bransjen over 20 år og lufter ikke med tek10 i 20 minus basta.
      sitat slutt, da dette er kommet for å bli enten du eller jeg ikke vil ha det(heldigvis valgfritt)
Signatur
   #56
 3 997     Oppland     0

Har vi lest samme rapporten? Du er helt på jordet....

Eller har du vanskelig for å forstå at ventilasjon kan gjøres mer effektivt økonomisk ved behovstyring og utvikling av de systemene som vi har i våre hus i dag?

Jeg tror vi snakker forbi hverandre.
Behovsstyring som i når det er folk i huset eller som når det er folk i det enkelte rom.
Det er 2 former for behovsstyring, den ene som består i å skru anlegget på minimum når det ikke er folk tilstede er den enkle som ikke koster noe særlig ekstra og kan spare kanskje 500kWh.
Men denne kan du jo ikke bruke for å skru ned anlegget på minimum natterstid når folk sover, for da vil du ikke oppnå tilstrekkelig ventilasjon på soverommet.

Så har vi den avanserte med åpning og stenging av tilluft/avtrekk i det enkelte rom ettersom det er i bruk, dette er avsindig dyrt og kan kanskje i beste fall spare ytterligere par hundre kWh. Denne løsningen vil aldri spare seg inn i en bolig.

Er du fortsatt med?

Etter dette er det rett og slett ikke mer å spare, for man kan ikke sette ventilasjonen i null.

   #57
 3 997     Oppland     0

;D ;Dakkurat enkelt og greit (effektivisering,økonomi,enøk) og til bolighus er faktisk dette utstyret billig og solid og BESPARENDE og
      komfortabelt(har prøvd begge deler) jeg har jobbet i bransjen over 20 år og lufter ikke med tek10 i 20 minus basta.
      sitat slutt, da dette er kommet for å bli enten du eller jeg ikke vil ha det(heldigvis valgfritt)

Gi men en, en eneste beregning som viser at det noen som helst av økonomi å installere tilluft og avtrekksventiler i hvert enkelt rom  for å behovsstyre disse ut fra om det er folk i rommet!
Jeg ber deg innstendig, en eneste beregning VIAS!!

jeg har jobbet i bransjen over 20 år og lufter ikke med tek10 i 20 minus basta.

Hva mener du med lufte?
Du stenger ventilasjonen helt eller du lufter ikke som i å åpne vinduer?
Det var et innlegg med så mye skrivefeil og usammenhengde setninger at det er vanskelig å skjønne hva du faktisk mener.
   #58
 9 677     Kysten     0
For det første må du glemme tek10 i forhold til hvordan det er målsatt med luftmengder i forhold til behovstyrt ventilasjon. Behovstyrt ventilasjon er styrt av sensorer som styrer mengden luft i hvert rom utfra innhold av co2 eller fukt. Sensorene styrer da akutatorer som åpner og lukker spjeld etter behov.

Alle bruker huset forskjellig, tek10 er satt for å passe alle, for noen hus er det ok for andre er disse mengdene luftutskifting alt for mye.

Da trenger en ikke noe regnestykke for å forstå at det er energi å spare på behovstyrt ventilasjon. Alle rom blir til en hver tid ventilert utfra behovet der og da.
   #59
 3 997     Oppland     0
Nå må du slutte å blande kortene helt!

Hvordan i all verden skal du sikre tilstrekkelig ventilasjon dersom du ikke følger de gjeldende forskrifter for rom som er i bruk
Fortell meg deg Boligbyggerne! Kom igjen fortell!

Det er masse dokumentasjon for hva som er tilstrekkelig ventilasjon.
Behovsstyrt for et soverom betyr da 0,1l/s når det ikke er i bruk og 7l/s når det er i bruk.
Dersom du finner det for godt å selv velga å si at feks 3l/s under bruk er godt nok så er det ikke noe annet enn en påstand uten noe som helst av dokumentasjon, mens det er mye dokumentasjon for at 7l/s underbruk er minimum for å få tilstrekkelig ventilasjon.

Det virker som om du rett og slett ikke skjønner hva ventilasjon er og hvorfor den er essensiell i en moderne bolig.

Dagens forskrifter åpner for 0,7m3/m2 i bolig når den ikke er i bruk, den rapporten du linket til tidligere åpner for at 0,4m3/m2 kan være tilstrekkelig.
Den sier slett ikke at mindre utskiftinger av rom i bruk enn hva dagens forskrifter krever er greit, som 25m3/pr pers er nok på soverom,
[quote=Behovsstyrt ventilasjon i passivhus og lavenergiboliger]Med bakgrunn i eksisterende standarder kan det anbefales en reduksjon ned til 0,1l/s for tomme boliger.

I rom som er i bruk anbefales 7l/s person i soverom og 3,5l/s person pluss 0,35l/s m2 i oppholdsrom. I gangarealer anbefales 0,5 omskiftinger pr time. For avtrekk brukes verdier angitt i forskrift og veiledning.[/quote]
Så, hvordan ser du for deg denne behovsstyrte styringen Boligbyggerne?
Fortell fortell, jeg venter i ekstrem spenning!