118    2    0  

Vei, vann og avløp

 2     0
Hei
Utfordring 1
Jeg kjøpte i 2007 en eiendom med en hytte. Dette var den siste eiendommen i et lite boligfelt med en gjenværende hytte. Av ialt 12 eiendommer, har 4 vært tidligere hyttetomter fradelt et gårdsbruk på 50 tallet. De 8 andre eiendommene ble fradelt samme eiendommen i 1986.

Han som delte fra og solgte tomter, anla samtidig adkomst som en del av tomteprisen, og denne adkomster ligger med halve veibredden i en sør-nord rettning gjennom samtlige tomter. Min eiendom, som ble utskilt på 50 tallet, fikk også denne veien innenfor sine grenser. Ingenting er tinglyst, og det er et veilag hvor alle deler likt på vedlikehold. 
Før tomtene som ble delt av på 80 tallet kom, var det ingen vei til hytteeiendommene. 
 
Jeg har nå delt min relativt store tomt i 2, og revet hytta som sto der. Jeg har også laget en ny reguleringsplan over området, for å få fjernet adkomsten til en nabo (denne naboen har laget sin eget adkomst og ny gårdsplass vestfra). 
Nå har det seg slik at han som eier eiendommen som alle eiendommene i byggefeltet er delt fra, forlanger penger av meg for den veien han anla i forbindelse med fradeling og veibygging foretatt i 1986. Min eiendom har hatt 2 eiere før meg etter veibyggingen, ingen av disse har mottatt noe krav. Det foreligger heller ingen tinglysning ang veien i mitt skjøte eller grunnboken.

Kan han forlange noe for denne veien nå, 30 år etter og uten en eneste tinglyst avtale?

Utfordring 2
I 1989 ble det anlagt privat vann og avløp som to av mine naboer bekostet. Naturligvis skal disse kompenseres når andre kobler seg på. Saken er den at den ene har gått bort, og den andre har flyttet. Begge eiendommene som kostet vann og avløp har altså skiftet eier.

Han som har flyttet forlanger 1/3 av summen det kostet i 1989 av meg, betalt av meg før jeg kobler meg på vann og avløp. Det er tilsammen 8 stk som benytter seg av denne vann og avløpsledningen pr, idag.
Jeg har sagt at det er fair å betalt for påkobling til vedkommende, men at jeg er usikker på om han er den som skal kreve pengene nå, da han har solgt eiendommen. Her er det ingen avtale om påkobling som er tinglyst, kun et brev jeg fikk fra de som anla vann og avløp som instruerte meg i å koble meg på til en fastsatt sum. Det er andre alternativer til vann og avløp i umiddelbar nærhet.

Er det bare å vente på et krav fra advoktene deres og ta det derfra?

Mvh

TSt
   #1
 2 514     0
Det er synd at det blir så mye rot i mange saker men denne viser jo det flere har anbefalt nå at det er lurt å forsøke å lage regler som dekker hva som skal skje i fremtiden.  Hvis tidligere eier ikke er grunneier noe sted på vannledningen er han overhode ingen part i noen ting lenger.  Vedr vei så tror jeg at en har en brukbar sak når veien går over din grunn. Da må du ha vært med fra starten.  De andre ville jo ikke fått vei uten din deltakelse.  Det at du ikke har vært med å bekostet veien den gang kan være din kompesasjon for veien.  Men igjen er det lurt å få ting tinglyst og da gjerne med en liten kartskisse hvis ting er vanskelig å beskrive i detalj.  Dette etter erfaringer med hvor vanskelige noe kan være selv når en rett er tinglyst.  Det var ingen advokat som ville se på en sak vi hadde engang siden det umulig kunne være noen sak var beskjeden.
  (trådstarter)
   #2
 2     0
Takk, det er vel egentlig det samme jeg selv har kommet frem til.
Hele vann og avløpsystemet går faktisk kun på min og tidligere, nå avdøde's eiendom. Og det at ingenting er tinglyst hverken da eller nå, bør gjøre ting opplagt, og det er godt at flere ser det.
Det vi som er eiere skal gjøre nå er å tinglyse en erklæring over rett til å utbedre vann og avløp hvis/når det trengs.
Veien er regulert inn i reguleringsplanen over området med nøyaktige mål, så der er det strengt tatt ikke nødvendig å gjøre noe, det er allerede et veilag som vi alle er deltagere i, og som deler på utgiftene.