129    0    0  

Arbeidsledig og sykemeldt

 254     0
Har vert arbeidsledig og fått dagpenger en periode, og er fortsatt arbeidsledig. Er blitt sykemeldt pga operasjon.

Dagpenger har blitt stoppet pga av dette.

Men får man sykepenger som tilsvarer dagpengebeløpet når sykemeldt?