237    6    2  

"Fiffig" måte å frakte trampoline...


   #2
 15 168     Akershus     0
Vindfang huff huff. I tillegg så ser "sikringen" trolig med tre lastestropper, ut til å være ok, hadde en bare vært sikker på at ikke de løse beina rister løs fra ringen.
Signatur
   #3
 335     Hedmark      0
Det ser jo helt jævlig ut, men om den er stroppa skikkelig er det ikke sikkert det per definisjon er ulovlig.
Jeg hadde nok ikke gjort det uansett Laughing
   #5
 2 140     Vestlandet     1
Helt på trynet at han i UP ikke kan slå fast at han har brutt loven. Det er jo helt opplagt ikke forsvarlig. Både på grunn av vindfanget, og ikke minst høyt tyngdepunkt og stort treghetsmoment, i forhold til akselbredde.
HSt
   #6
 15 988     Sørum     0
Vi fraktet en vippeport over stor avstand i henger, den trenge en liten skrå rampe for å komme oppi hengeren. Men bunnen av hengeren var fylt med granittkantsteiner og en del singel så henger hadde lavt tyngdepunkt.

Men det virker på meg som størrelsen uansett ballast i bunn er litt for stor ...