32    0    0  

Sykehusbygg HF søker: Prosjektstyringsleder

 14     0
Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.


Prosjektstyringsleder


Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Arbeidssted: Hjelset

Arbeidet ledes av Sykehusbygg HF, og til prosjektets ledergruppe søker vi etter en prosjektstyringsleder som vil lede prosjektstyringen av prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør og vil tilhøre enheten Prosjektering og bygging i Sykehusbygg.

Arbeidsoppgaver

• Lede, organisere og bemanne prosjektstyringsgruppen
• Sikre at gruppens leveranser er i samsvar med prosjektets mål og premisser innenfor fastlagte rammer for kvalitet, tid og kostnad
• Etablere gode felles prosjektstyringssystemer og rutiner for styring av prosjektet, herunder system for kostnadsstyring, planlegging, endringshåndtering, risikostyring og system for å frambringe prognoser
• Utvikle, implementere og følge opp styringsplaner for prosjekteringsarbeidet for å understøtte og rapportere prosjektets fremdrift
• Bidra til å videreutvikle Sykehusbyggs beste praksis innenfor prosjektstyring og delta i Sykehusbyggs nettverk for prosjektstyring
• Utarbeide prosjektets periodiske statusrapporter ihht etablerte standarder
• Sørge for at prosjektstyringen faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger og i tråd med Sykehusbygg HFs metoder og modeller
• Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt
• Bistå prosjekteringsgruppen i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag iht valgt gjennomføringsstrategi og prosessen med tildeling av kontrakter.

Ønskede kvalifikasjoner

• Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
• Erfaring som prosjektstyringsleder i prosjekt med tilsvarende kompleksitet og størrelse
• Fordel med erfaring fra sykehusprosjekter
• God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller
• Godt kjent med anerkjente prosjektstyrings- og planleggingsverktøy

Personlige egenskaper

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Effektiv og systematisk
• Godt humør og engasjement
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Helhetstenkende
• God gjennomføringsevne og integritet

Arbeidssted vil være Hjelset. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging, for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør SNR, Helle Jensen, på telefon 99 15 21 89 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 30.04.2017.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/25f539dd34f6