35 506    47    0  

Legge gulvspon

 193     østfold     0
Hei.
Blir det helt feil å legge gulvspon på tvers av bjelkelaget??
Sponplata ville blitt skrudd fast på cc60.

bex
   #4
 4 300     Østlandet     0
bare huske og skjøte  platene over bjelker,
Signatur
   #5
 9 915     Akershus     0

bare huske og skjøte  platene over bjelker,


Hvorfor det egentlig? Jeg har ikke giddi bry meg. Kan ikke se det gjør noen forskjell egentlig.

Jeg så et sted når det var snakk om takkonstruksjoner, at det ikke nødvendigvis var lurt å skjøte rett over bæreveggen, selv om det virker logisk.
Signatur
bex
   #6
 4 300     Østlandet     0
har alltid hørt at man skal det, en skjøt er jo en svakere del av platen, og ved og skjøte over en bjelke får man skrudd skjøten fast
Signatur

   #7
 9 915     Akershus     0

har alltid hørt at man skal det, en skjøt er jo en svakere del av platen, og ved og skjøte over en bjelke får man skrudd skjøten fast


Jeg vet ikke, bare prøver å finne ut av det :-)

Å få skrudd skjøten, har det noen betydning? Platene presses jo sammen og skrus hele veien uansett.

Det jeg leste (som jeg dessverre ikke finner igjen) sa noe om at selve skjøten "knekker". Det betyr at når man tråkker ned på den ene sida, så vil ikke plata presses opp på den andre sida. Hvis skjøten er mellom bjelkene, så vil man få den effekten at platene vil presses opp på den andre siden av bjelken, og det motvirker at det bøyer seg.
Signatur
bex
   #8
 4 300     Østlandet     0
at det heiser seg et annet sted kan man se når platene ligger løst, men at det kan skje når det har støtte på alle 4 sider skal vell mye til før skjer.  men vanlig så er jo det to svake punkter vært fakk, en på vær side av platen langsgående, men når man tar skjøtet utenfor bjelke vill det bli 3svake punker i et fakk,  en vær langside og på tvers der hvor skjøten er,  jeg vill tro at for vanlige dødlige har dette lite og si, men for og stille di kilo per kvadrat dem er oppgitt og tåle og skal tåle  skal det skjøtes på  bjelkelag,
Signatur
   #9
 349     Noruega     0
Jeg fant ut i dag an snekkeren har skutt fast sponplatene i 2 etasje på hytta...
Trodde å sku dem var "standard" jeg  ::)
   #10
 9 915     Akershus     0

at det heiser seg et annet sted kan man se når platene ligger løst, men at det kan skje når det har støtte på alle 4 sider skal vell mye til før skjer.   


Nettopp. Derfor sørger det for at plata i mindre grad synker ned der man tråkker. Den effekten får du ikke med skjøten rett over bjelken.
Signatur