Publisert av ByggeBolig

Tips og triks til forbedring av varmepumper

Vinteren nærmer seg temperaturene synker for hver dag som går. Mange norske boliger setter sin lit til varmepumpen for å holde behagelig innetemperatur de neste månedene. Men visste du at det finnes noen grep du kan ta for å få mest mulig ut av din varmepumpe?

På Byggebolig er det mange engasjerte og interesserte medlemmer. Mange av dem er over gjennomsnittet hendige og gjør mye selv - blant annet med varmepumpene sine. I denne artikkelen viser vi frem noen av tipsene de har delt med alle oss andre når det gjelder varmepumper. I særlig grad brukerne finnmark4ever og dkt850.

Selv om tiltakene har gitt gode effekter for de som har gjennomført dem, understreker  vi at enkelte av tiltakene kan innebære bortfall av garanti fra produsent og således må gjennomføres på eget ansvar.

Isolering av varmepumper

Det første du kan gjøre er å isolere rørpakken til varmepumpen din. Dette kan du gjøre ved å kjøpe rørskåler på eksempelvis 20 mm. som legges rundt rørpakken. Isolering hindrer varmetap fra rørene. Rørpakken er samlingen av rør som går fra varmepumpens utedel og inn til innedelen. 

Varmepumpe isolert med rørskåler

Du kan også isolere inni utedelen om den ikke er isolert. Mengden isolasjon i utedelen varierer fra produsent til produsent. Isolering som vist på bildet under kan øke effekten på varmepumpen og redusere defrost-tiden. På Byggebolig rapporterer enkelte medlemmer om 1 kW økt ytelse på varmepumpen etter slik isolering.

Isolerte rør i utedel på varmepumpe

Har du et plastnett på utedelen av varmepumpen din kan du vurdere å fjerne dette.  På dette nettet bygger det seg is og som defrost-sykluen ikke klarer å fjerne. Det gir større risiko for nedising. I tillegg dekker nettet samlet en del av pumpens fordamper, noe som fører til redusert luftmengde gjennom utdelen. 

Utedel på varmpepumpe med plastnetting

Det samme kan også gjelde for varmpepumpehusene som er så populære. Særlig sideveggene på disse kan redusere lufttilstrømningen til varmepumpen dersom de er for tette. 

Vedlikehold av varmepumpen

Varmepumpen bør få jevnlig vedlikehold for å fungere optimalt,  Med vedlikehold av varmepumpen sikter vi til forholdsvis enkle oppgaver som bør gjøres regelmessig for å sikre at varmepumpen fungerer optimalt. Vi anbefaler at du gjennomfører disse vedlikeholdsoppgavene månedlig:

  • Vask og rengjøring av synlige overflater
  • Rengjøring og bytting av filter (bytte etter behov)
  • Bruk av varmepumperens (1 gang i halvåret)

Mitsubishi Electric har laget en kort video som viser hvordan varmepumpen bør vedlikeholdes:

I tillegg anbefales en mer omfattende service på varmepumpen hvert 2-3 år. Dette er arbeid som må utføres av F-gass sertifisert personell. Du kan lese mer om service på varmepumper i Mitsubishi Electrics tråd om temaet: Ta vare på varmepumpen din - vi viser deg hvordan!

Mer avanserte tiltak

Det er mulig å montere en motstand i parallell med temperaturføler på røret ut av registeret på pumpen, sammen med en bryter. Når luftfuktighet kommer under 65% kan du koble inn motstand med bryteren og la maskinen gå dagesvis uten defrostsyklus, selv ved minusgrader. (forutsatt at det ikke kommer snø som nedbør). For enkelte varmepumper, alt etter styring, kan antall unødvendige stopp reduseres med opp mot 30 stk per døgn.

Man kan også gjøre noe med energiforbruket til varmekabelen som skal holde drenering for vann fra defrost åpen. Denne er gjerne termostatstyrt, men i langre perioder er det ikke noe vann fra defrost (tørr luft) og dermed unødvendig å bruke 70-100W på at kabelen skal være varm.  Ved å montere en bryter i serie med varmekabelen kan man slå av når det ikke er behov. Enkelte varmepumper slår på denne kabel allereder på +5 grader (Mekaniske termostater). For de enda mer viderekommende kan det i tillegg monteres relé mot 4-veisventil, slik at varmekabel kun er på mens maskinen kjører defrostsyklussen.

Ønsker du å lese mer om tips og triks til hva du kan gjøre med varmepumpen din, sjekk trådene Forbedringer & triks: Varmepumper og Isolere Panasonic CE9 utedel?