ANNONSØRINNHOLD

Om du skal bytte vinduer, har du flere valg og mye å tenke på. Foto: Denny Müller, Unsplash

Publisert av ByggeBolig

Velg riktig vindu

Nye vinduer i boligen er en stor investering og du vil selvsagt at de skal vare så lenge som mulig. Da bør du vurdere vinduer i PVC eller aluminium for å sikre deg god isoleringsevne og lang levetid til en fornuftig pris.

Vinduene er viktig både med tanke på økonomi, utseende, innslipp av dagslys og beskyttelse mot vær og vind. Faktisk er det slik at innslipp av dagslys er noe av det viktigste når norske boligeiere vektlegger mest når de vurderer hva de ønsker seg i sin neste bolig. Det henger nok sammen med at dagslys gir en positiv innvirknng på humør, konsentrasjon, oppvarming og opplevelse av rom og former. I praksis betyr ønsket om dagslys at boligeierne ønsker seg flere og større vinduer.

Vinduene har tradisjonelt vært et svakt punkt hva angår isolering mot kulde og lyd. Bare tenk litt på følgende: i en normal bolig utgjør vinduene 5 – 10 prosent av den totale ytterflaten, men kan stå for så mye som 40 % av varmetapet. Behovet for å forbedre dette forholdstallet har i seg selv ført til produktforbedring og bedre isoleringsevne, særlig i kombinasjon med fokuset på lavenerg- og passivhus. Og det blir bare viktigere sett i lys av trenden med flere og større vinduer som opptar mer av boligenes ytterflate.

En annen ting som har betydning for vinduer, er at det blir stadig mer populært å bygge i moderne eller funkisstil, som i stor grad kjennetegnes av rette linjer og flate tak. I denne moderne byggestilen er det ofte ikke plass til verken takutspring over veggene eller vannbrett over vinduene. Dermed blir vegger og vinduer blir mer utsatt for vær og vind, noe som stiller nye krav til vinduer og dører enn tidligere. De må rett og slett tåle mye mer påkjenning fra naturens elementer. Dette blir bare enda mer viktig ettersom vi etter alt å dømme stor overfor et villere klima i årene som kommer.

Når du skal velge vinduer til huset ditt har du i utgangspunktet tre muligheter:

  • Trevinduer
  • PVC-vinduer
  • Aluminiumsvinduer

Trevinduer er det de fleste tenker på når skal ha et nytt vindu og det er et materialvalg som har lange tradisjoner. Trevinduer kan absolutt holde lenge og levere gode resultater hva angår isolering mot kulde og lyd. Samtidig kommer du ikke unna at dette krever ganske mye vedlikehold i form av jevnlig skraping, pussing og maling. Sluntrer du unna vedlikeholdsjobben, risikerer du en vesentlig forkortet levetid. Har du eldre vinduer som er kittet, må du også regne med å påføre nytt kitt fra tid til annen.

PVC-vinduer - vedlikeholdsvennlig kvalitet til fornuftig pris

Velger du PVC-vinduer, velger du samtidig en rekke fordeler knyttet til energieffektivitet, vedlikehold og holdbarhet. Rammen/karmen på et PVC-vindu er bedre enn både tre- og aluminiumsvinduer når det gjelder isoleringsevne, hvilket bidrar til å redusere dine kostnader til oppvarming. PVC-vinduer er også vedlikeholdsvennlige, ettersom de beste PVC-materialene er ekstremt motstandsdyktige overfor vær, vind og sollys. Så der du er vant til å skrape, pusse og male trevinduene dine, trenger du kun å vaske PVC-vinduer med såpevann og klut. Ettersom overflaten på rammen er glatt, går vaskingen fort. Så kan du heller bruke fritiden din på mer givende aktiviteter.

At vinduene er motstandsdyktige overfor vær, vind og sollys, betyr også at de er svært holdbare. Tenk å kunne ha et topp fungerende vindu i 50 år uten å gjøre noe annet enn en rask runde med såpevann og klut? Det kan også bidra positivt til boligens verdi over tid og kan dermed være en god investering.

Bilde av PVC-vinduer i eldre murhus
PVC-vinduer gjør seg også godt i eldre og mer tradisjonelle boliger. Foto: Lümico


Når det gjelder kostnader, er også PVC et godt valg. Sammenllikner vi med trevinduer, er PVC opptil 50 % rimeligere. Så du slipper unna med mindre penger i innkjøp. Hvis du i tillegg tar hensyn til isoleringsevnen, som gjør at du sparer penger på oppvarming, samt det minimale vedlikeholdsbehovet på slike vinduer gjennom levetiden på 50 år, blir det fort ganske klart at PVC-vinduer også er en god investering på lang sikt.

I en tid der miljø og klima blir stadig viktigere, er det også verdt å merke seg at PVC-vinduer er 100 % resirkulerbare og er derfor ressursbesparende i produksjon. Faktisk er det slik at kun 1 % av verdens olje- og gassressurser brukes til produksjon av PVC. Når vi også legger til grunn at produksjonen gir lite utslipp og at vinduene er svært holdbare, blir det totale miljøregnskapet for PVC-vinduer særdeles bra.

Aluminiumsvinduer – fleksibelt, sterkt og holdbart

Vinduer i aluminium er også et meget godt alternativ når du skal ha nye vinduer. Aluminium er riktignok noe dyrerer enn PVC, men i retur får du en rekke fordeler du ikke får med andre typer vinduer.

En viktig fordel knytter seg til styrken i aluminium, nemlig at du kan få vinduer med smale profiler som maksimerer lysinnslipp og utsyn. Det egner seg for eksempel godt i moderne bygg med minimalistiske linjer og store vindusflater. Dessuten gir aluminiumsvinduer stor fleksibilitet med tanke på design og utforming. Ønsker du for eksempel triangulære vinduer eller vinduer med spesielle vinkler, er ikke det noe problem med aluminium.

Bilde av moderne hus med aluminiumsvinduer
Aluminiumsvinduer kan være kronen på verket i en moderne bolig. Foto: Lümico


I likhet med PCV, er også aluminium meget holdbart og blir ikke slitt av det skandinaviske klimaet. Rust og råte er ikke noe du vil oppleve med et aluminiumsvindu og vedlikeholdsarbeidet begrenser seg til å vaske med såpevann og klut. Med aluminium vil du heller ikke oppleve at vinduer krymper eller ekspanderer når det er frost eller sterk varme.

En siste fordel med aluminium er at det gir deg sikre vinduer. Dette er noe som er veldig viktig for de fleste som skal kjøpe nye vinduer. Ettersom materialet er så sterkt, motstår materialet de fleste angrep de måtte utsettes for. I tillegg er låsemekanismene meget robuste og gir deg et vindu som er så innbruddssikkert som mulig.

Mål på den riktig måten

En viktig del av å handle nye vinduer, er å vite hvor store de skal være. Da lønner det seg å vite hvordan du skal måle. De aller fleste vinduer oppgis med utvendige karmmål, det vil si avstanden mellom ytterkantene på selve karmen. Dessuten oppgir de fleste vindusprodusenter bredden først, deretter høyden, altså B*H. Når du måler kan det være lurt å gjøre det i den rekkefølgen for å være sikker på at det blir riktig. Det er primært to måter å måle på:

  • Karmyttermål: Dette er ofte det enkleste dersom du allerede har et vindu i veggen. Først fjerner du lister og utforinger slik du du kan måle fra ytterkant til ytterkant for å finne utvendige karmmål. Om du ikke kan fjerne utforingene er det mulig å måle fra innsiden av utforingen på den ene siden til innsiden av utforingen på den andre siden. Deretter legger du til 4 cm. for å få utvendige karmmål.
  • Hullmål: Har du kun et hull i veggen må du ta et såkalt hullmål. Mål bredde og høyde, gjerne på flere steder for å ta høyde for eventuelle skjevheter. Deretter trekker du fra 2-3 cm. på hvert av målene for å ha plass til å justere vinduer både sideveis og opp/ned.

Monter vinduet korrekt

Når du monterer et vindu, er det viktig å gjøre det på riktig måte for å få et holdbart resultat over tid. Husk at et vindu er tungt, så det kan lønne seg å være to personer. Før du starter monteringen, bør du se over det og sjekke at det ikke har skader eller defekter fra transport eller produksjon. Det lønner seg også å kontrollmåle at du har fått korrekt størrelse.

Når du setter i gang selve jobben, legger du først ut doble kiler på hver side av losholten (bjelken) under vinduet. Da løftes vinduet litt opp og du får muligheter til å justere det slik at det står helt i vater. Du må også sette inn kiler på sidene for å få en jevn avstand mellom vindu og vegg. Sett kilene i nærheten av skruehullene, så risikerer du ikke å bue karmen når du trekker til skruene. Bruk vater aktivt i hele monteringsprosessen.

Skal du montere et bredt vindu eller vindu med hengsler i midtposten, må du også bruke kiler for å understøtte midten. Sjekk hvilke krav vindusprodusenten har på dette området.
Festing av vinduet gjøres med karmskruer eller karmhylser. Hva du velger er opp til deg selv, men med karmhylser er det noe enklere å justere vinduet både under montering og etter at det er festet i veggen. De krever imidlertid noe mer verktøy under bruk.

Kvalitetsvinduer til fornuftige priser

Det finnes mange tilbydere av vinduer i dagens marked og prisene varierer mye. LÜMICO er en av de nyere aktørene på markedet, men er i sterk vekst og samarbeider med store aktører innen dør og vindu. Velger du LÜMICO, kan du være sikker på å få kvalitetsvinduer til en fornuftig pris. Selskapet leverer PVC-vinduer med det tyske profilsystemet GEALAN og aluminiumsvinduer med profiler fra ALUPROF, begge deler med glass fra den verdenskjente produsenten Pilkington. Høyeste U-verdi for både PVC og aluminium er 0,7 W/m2k. Uansett om du velger PVC eller aluminium kan du velge blant et stort utvalg RAL-farger, samt tre-imitasjoner.

Priser starter på 450 kroner for PVC-vinduer og 700 kroner for aluminiumsvinduer.
LÜMICO leverer også blant annet foldedører, skyvedører, glassfasader, balkong- og terrasseinnglassing og innerdører. Vil du ha råd og tips om valg av vinduer, ta kontakt med dem i dag for en hyggelig vindusprat eller sjekk ut hva hundrevis av andre kunder mener om kvalitet og service fra LÜMICO. Fra juli kan du også se produktene deres utstilt i Hedmarksgata 13 i Oslo.

 Artikkelen er skrevet av Lümico
besøk oss på www.lumico.no
send e-post til post@lumico.ee
eller ring oss på +47 21 99 94 79