19 846    39    2  

Erfaringer fra leie og utleie

 5 567     0

Vi burde laget en tråd med erfaringer ved utleie og gode kontrakter på forumet...


Vi skal leie ut huset fra i sommer. Flytter midlertidig til en annen del av landet ifm jobb. I den forbindelse er det interessant å høre litt om erfaringer andre har ved utleie.

Vi planlegger å bruke et utleiebyrå for å ordne opp i det praktiske. De holder visninger, markedsfører, tar all kontakt med utleier, krever inn betaling etc. Prisen er 10% av leieinntektene + en oppstartsavgift på rundt 50-60% av første husleie.

Det er fristende å slippe all kontakt med leietaker, men det koster.

Noen som har erfaring med slike utleiemeglere? I Bergen vet jeg (så langt) om to ulike aktører; Utleiemegleren og Lessor. Har hatt begge to på besøk, på meg virker det ganske likt.
Siste redigering: 28. mars 2013 16:14:13 av psv021

   #1
 552     Stavanger     1
Enig, god ide med egen tråd med utleie. Og jeg tror på ingen måte en slik tråd bare vil styrke utleiers posisjon. En slik tråd vil også belyse utleiere som mangler kunnskap om leiers rettigheter.

En digresjon, fra da jeg skulle flytte til Oslo for å jobbe, og fikk leie en sokkelleilighet i et hus. En grei utleier, men med helt tullete krav til meg som leietager. Eksepmelvis skulle jeg betale for annonsering etter oppsigelse, og skaffe nye leieboere. Og han skulle i tillegg vurdere kvaliteten på disse før de skulle ta over. Sev var jeg uerfaren den gangen og godtok dette, men slike ting kan man iallefall luke unna med opplysning av uteleiere.

   #2
 596     Vestlandet     0
tror ikke jeg hadde tatt meg råd til å miste såpass utleie dersom jeg hadde et hus i bergen.

enkelt regnet med husleie på si 25000 bruker du 42500 på megler som allikevel ringer til deg dersom noe blir ødelagt.

har leid ut leilighet i 5 år og har tilgode å høre fra leieboere utenom når det gjelder ting som f.eks vaskemaskin som ryker. regner ikke med megler kjøper denne for deg, så da må du allikevel ringe en venn  :o

edit: og dersom vi kun snakker et år er det vel begrenset hvor mye som kan gå galt  Smile
   #3
 150     Nord-Trøndelag     1
Fra en utleiers ståsted:
-Ta bilder av alle rom før utleie. Det blir så mye lettere i ettertid hvis det blir diskusjoner.

-Bruk en skikkelig kontrakt fra f.eks forbrukerrådet eller huseiernes landsforbund.
Det sikrer rettighetene til alle parter at kontrakten er godt formulert.

-Bruk kontrakt og depositum også til slektninger som skal leie.
Signatur
   #4
 552     Stavanger     0
Om vedlikeholdspliktert for leietager, som er mer utbredt enn mange er klar over (kan avtales bort):

Husleielovens § 5-3. Vedlikehold

Under vedlikeholdsplikten faller vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap etc. Dette kan høres merkelig ut for mange, men dette er altså slik regelverket er utformet. Grensedragningene begynner å bli vanskelige å trekke når utstyret er så gammelt at det strengt tatt ikke lønner seg å repareres.


"Leietaker plikter å behandle boligen med aktsomhet, og i samsvar med det som er avtalt. Han kan ikke bruke boligen til annet formål enn avtalt eller forutsatt. Han har ikke anledning til å foreta forandringer uten utleiers samtykke. Gjelder det nødvendige forandringer pga funksjonshemming, kan utleier bare nekte dersom han har saklig grunn.
Leietakers vedlikeholdsansvar er, når ikke annet er avtalt, begrenset til vedlikehold av låser, kraner, vannklosetter, elektriske brytere og kontakter, varmtvannsberedere og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendom. I det sistnevnte ligger det at leietaker også har en vedlikeholdsplikt i forhold til møbler, kjøleskap, TV etc., som utleier har utstyrt leiligheten med."

Mer utfyllende her: http://www.bolighjelpa.no/?q=node/420
  (trådstarter)
   #5
 5 567     0

tror ikke jeg hadde tatt meg råd til å miste såpass utleie dersom jeg hadde et hus i bergen.

enkelt regnet med husleie på si 25000 bruker du 42500 på megler som allikevel ringer til deg dersom noe blir ødelagt.

har leid ut leilighet i 5 år og har tilgode å høre fra leieboere utenom når det gjelder ting som f.eks vaskemaskin som ryker. regner ikke med megler kjøper denne for deg, så da må du allikevel ringe en venn  :o

edit: og dersom vi kun snakker et år er det vel begrenset hvor mye som kan gå galt  :)


Gode poenger dette. Vi har gått noen runder på om vi vil bruke utleiemegler eller gjøre jobben selv, og vi er vel ikke helt ferdige med å gå ennå. Litt av pengene får vi "tilbake" i form av avtrekk på skatt, men det blir fortsatt en betydelig kostnad forbundet med å bruke utleiemegler.

Fordelen er at man ikke har noen kontakt med leietager, på godt og ondt.

Men ja, utleiemegleren "formidler håndverkere" som det heter, og regningen tilfaller selvsagt meg.
   #6
 596     Vestlandet     0


tror ikke jeg hadde tatt meg råd til å miste såpass utleie dersom jeg hadde et hus i bergen.

enkelt regnet med husleie på si 25000 bruker du 42500 på megler som allikevel ringer til deg dersom noe blir ødelagt.

har leid ut leilighet i 5 år og har tilgode å høre fra leieboere utenom når det gjelder ting som f.eks vaskemaskin som ryker. regner ikke med megler kjøper denne for deg, så da må du allikevel ringe en venn  :o

edit: og dersom vi kun snakker et år er det vel begrenset hvor mye som kan gå galt  :)


Gode poenger dette. Vi har gått noen runder på om vi vil bruke utleiemegler eller gjøre jobben selv, og vi er vel ikke helt ferdige med å gå ennå. Litt av pengene får vi "tilbake" i form av avtrekk på skatt, men det blir fortsatt en betydelig kostnad forbundet med å bruke utleiemegler.

Fordelen er at man ikke har noen kontakt med leietager, på godt og ondt.

Men ja, utleiemegleren "formidler håndverkere" som det heter, og regningen tilfaller selvsagt meg.


nå skal du jo bare leie ut et år ettersom jeg leser.
en ting å tenke på dersom det er for lengre periode er at man ikke har garanti for hvor lenge man får leid ut.
dvs på 2 år kan du risikere å ha 3 forskjellige leieboere og megler skal ha halve første leien av alle 3.  Shocked
  (trådstarter)
   #7
 5 567     0
Jeg skal leie ut i 3 år, så det er også et poeng. Det er, som du skriver, ny oppstartsbetaling for hver ny leietaker.

   #8
 372     Rogaland     0
Bare til å ha en tidsbestemt leiekontrakt på f.eks ett år så slipper du ihvertfall flere nye leietakere i løpet av året.
Kan ikke se at det kan lønne seg å bruke slike firma, bortkastete penger synes nå jeg.
  (trådstarter)
   #9
 5 567     0
Ja, planen er å ha 1 års binding på kontrakten. Er det noen her som har brukt utleiebyråer?
   #10
 552     Stavanger     0
Ja, jeg har brukt uteleimeglere 3 ganger. Fordelen er gjennomarbeidede kontrakter og at de tar seg av visninger etc. Ulempen er selvsagt som det er nevnt kostnaden. Men jeg har vært heldig og kun hatt lange leieforhold (3-4 år).

Min utleiemegler (Utleiemegler1), har ikke tatt løpende oppfølging, bare formidling.