16 302    33    0  

Forskudd på arv, får tomt av farmor

 28     0
Hei, jeg er ny her, så ikke arrester meg om jeg poster feil sted nå.

Jeg har en farmor som sitter på en tomt hun veldig gjerne vil at jeg og min forlovede skal bygge på. Tomten vil jeg anta at har en verdi på rundt 1-1,3M, men takstmann kommer imorgen så da får jeg nøyaktig takst. Farmor sitter i uskiftet bo etter at farfar døde i november 2010, det har vært litt styr med å få med alle arvtagerene på å samtykke, men igår gikk det endelig.

Nå er spørsmålet, hvordan gjør vi selve prosessen billigst mulig?

Mvh Pål

   #1
 5     Bergen     0
Veldig enkelt. Fyll ut skjøtet som du finner lenke til her http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Fast_eiendom/Skjema_og_blanketter/Skjote/ Her finner du også en grei veiledning.

Deretter sender du inn en melding og gave/arv som du finner her http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-gaver-gavesalg-overdragelse-etc/

Og dett var dett.

Jeg ser også at du skriver at dette er forskudd på arv. Da forstår jeg det slik at dette beløpet skal komme til fratrekk i det fremtidige arveoppgjøret. Dette må dere sørge for at kommer klart til uttrykk - gjerne i det samme dokumentet som samtykket fra øvrige arvinger gis. Det holder å betegne det som forskudd på arv.

Lykke til!
  (trådstarter)
   #2
 28     0
Takk for raskt svar, men hva vil dette koste i skatt og avgifter visst tomta er verdt 1,3m? Er det en mer kreativ måte å gjøre det på for å slippe unna litt skatt?
   #3
 947     0
verdi 1,3??? det må du aldri sette på, tenker den er verdt 50000 jeg;)

det er sikkert mye negativt med den tomten som trekker ned verdien som sagt!
   #4
 126     0
Din farmor kan låne deg pengene, og så gir hun en årlig gave til deg som benyttes til å nedbetale lånet. Gaven må ikke overstige en makssats, er det 1/2 eller 1G? Dette er en ganske vanlig måte å gjøre det på, og gjør at pengene ikke vil regnes inn i arveoppgjøret. Ta en prat med banken din eller en advokat Smile
   #7
 19     Buskerud     0
Så lenge farmoren din sitter i uskiftet bo så tror jeg du faktisk har rett på fribeløpet fra begge besteforeldrene dvs 470 000 x2. Var ihvertfall slik for noen år siden da en kamerat av meg arva en leilighet av sin bestemor.

   #8
 5     Bergen     0
Om man har en takst forut for gavetidspunktet er det i utgangspunktet denne verdien som skal oppgis til skattemyndighetene. Hva man kan slippe unna med er en annen sak - det skal jeg ikke spekulere i.

Et forklaringsproblem oppstår her der man vitterlig har lagt til grunn en markedsverdi anslått av takstmann i forhold til medarvinger og så velger å benytte en annen pris ved melding om gave og tinglysing. Det blir i alle fall vanskelig å slippe unna med at man ikke visste bedre om det skulle bli en sak av det.

En annen løsning er at tomten selges til markedspris og at det deretter ettergis et årvisst beløp på det beløpet man lånte, slik Elax beskriver. Da må man isåfall ta en ny runde med de øvrige arvingene og man må være nøye på utformingen av låneavtalen for å få det godkjent, helst med klare bestemmelser om nedbetaling og renter. Da melder spørsmålet seg fort her om ikke vinningen går opp i spinningen, spesielt om man tar i betraktning forventet levetid på giver. Hvis man på dødstidspunktet ikke har rukket å ettergi noe særlig er man like langt. Dessuten vil mottaker på dødstidspunktet være å anse som en låntaker i boet og må dermed betale inn sitt utestående til dødsboet (som igjen fordeler ut på alle arvingene). For å unngå dette må man trå til med et testament, og det er problemer knyttet til dette i seg selv og dessuten en fare for at det opprinnelige låneforholdet ikke blir ansett å være reellt dersom man har et slikt testamente.

Når det her uansett er tale om 10 800 i arveavgift er det ikke noe poeng. 
   #9
 22 352     Akershus     0
Ikke driv med noen låneløsning eller noe annet kreativt. Jeg skjønner at de andre arvingene er vanskelige og triks her vil gi deg et hav av problemer senere. Ta en "ren" løsning. Ta hele arven, eventuelt betal noe, men gjør det på en måte som avslutter "handelen" der og da og på en måte som gjør at ingen kan ta deg etterpå. Famile er noe herk når det gjelder arv.
   #10
 34     0

Så lenge farmoren din sitter i uskiftet bo så tror jeg du faktisk har rett på fribeløpet fra begge besteforeldrene dvs 470 000 x2. Var ihvertfall slik for noen år siden da en kamerat av meg arva en leilighet av sin bestemor.


Ja man kan få fribeløp fra begge foreldre. Men ikke fra begge besteforeldre.
Men det er lagt frem forslag i revidert nasjonalbudsjett om at man skal kunne få fribeløp fra begge besteforeldre.
http://www.jareld.no/default.asp?show=news&artid=2627