926    1    0  

Fundamentering av terrasse

 38     0
Jeg peiser på med et nytt spørsmål i samme tråd.
(Moderator: Flyttet dette innlegget til en ny tråd, da tema for den forrige tråden ikke var relevant for dette nye temaet)

Jeg skal støpe 3 søyler til terrassen. Jeg har gravd ned ca 80-90 cm. På et punkt traff jeg fjell, det neste en rimelig stor stein(med god drenering rundt) og til sist: leire! Jeg har prøvd å kaste litt vann ned i, og det renner ikke bort i det hele tatt.

Spørsmål:
1. Er 80-90 cm nok ned? Tenkte å hive litt pukk ned og støpe søyler rett i det. Tenker da på frost og tele. Bor ved fjord på Vestlandet.
2. Er det spesiell fare å legge noen runde steiner og så pukk opp på leiren, eller kan dette sige med tiden - evt vann fryser og skaper tele?

HSt
   #1
 29 711     Lillestrøm kommune     0
Aldri pukk rett nedpå leire. Jeg vil alltid ha duk mellom slik at pukk over tid ikke skal få lov å gå ned i leire. Jeg ville lagt markisolasjon for i allefall å prøve å dempe telen. Om det under isolasjonen er fuktige,men ikke så telefarlige masser så vil det frigjøres varme når dette fryser. På Vestlandet så kan vel dette bli bra nok. Siden markisolasjon bør gå lit ut over så ville jeg lage en kasse av markisolasjonen og støpe fundamentet i denne og så legge markisolasjon rundt denne. Størrelsen på dette området kan krympes noe i forhold til områder med mye tele.