398    1    0  

Prisliste byggmann

 1     0
Noen som har prisliste Fra byggmann? Eller på huset Sirius?  Fra 2017-2019? Smile

   #1
 2 409     Asker     0
Dersom dere er tidlig i byggefasen vil jeg anbefale dere å ta møte med en rekke produsenter. Listepriser sier lite om byggets kostnader. Det du må be om ca pris på et nøkkelferdig/innflyttningsklart hus, så kan du starte der.

Det som kan gi mening er å se på m2 priser og regne deg frem til hvor mange m2 du har råd til. Enkel pekepinn er 25k eksklusiv kjøpsprisen på tomt. Da treffer du kanskje ca. Skal du ha litt oppgraderinger ser du veldig fort 27-28. Vi ser ut til å lande på 28+ ihenhold til dagens budsjett (ca 50% ut i bygging).
Signatur