413    16    0  

Feste av rekkverk på "tak"?

 1 880     Vestlandet     0
Byggjer altan, som og vil fubgera som tak for garasje/bod.

Eg vil altså ha plater og takpapp/membran/belegg (eit eller ana vasstett) øvst.

Korleis i all verda skal eg gjera det med innfesting av rekkverk?

Ser for meg det kan gjerast på to måtar:

1) Rekkverk OPPÅ dekke. Men då veit eg ikkje korleis det kan festast eller gjerast stivt nok.

2) Rekkvekr montert i bjelkar i dekke. 3"x2" hol kutta ut i plater og dekke der rekkvek kjem opp. Då veit eg ikkje korleis eg skal få sikra god nok tetting mot vassinntrenging rundt stolpar. Treverk har jo alltid litt rørsle, trekkjer vatn osv.

Eg vil jo ha det 100% tett utan fare for lekkasje av noko slag. Samstundes vil eg ikkje at rekkverket kun skal vera til pynt.

Nokon som har gode forslag til korleis dette kan gjerast?
Signatur

HSt
   #1
 16 453     Sørum     0
Utvendige stolper, du vil fortsatt gå gjennom membranen, men på en loddrett kant der det ikke skal lekke. Men det påvirker litt utseende, så det er korrekt at dette er litt plundrete og bestemme seg for. Jeg legger en vannfast kryssfinerplate bak på kanten her bak membranen der jeg jobber med dette hos bekjente.
  (trådstarter)
   #2
 1 880     Vestlandet     0
Altså leggja membran over dekke og bretta ned over kant på bjelkelag. Utanpå dette skrur eg fast stolpane i 48x198 bjelkane?

Rekkvekret vil då henga utanpå altanen. Estetisk kan kanskje tette inntrykket løysast med eit horisontalt impregnert bord utanpå stolpane igjen?
Signatur
HSt
   #3
 16 453     Sørum     0
Ja, det er noe slik jeg tenker.  Litt avhengig av hvordan du ønsker at utrykket skal være så er kantbord en mulighet, jeg har også sett tilfeller der de lar stolpene bryte dette kantbordet.

For å få luft på tre bjelken ytterst planlegger jeg 2x4 klosser stående og kryssfiner utvendig på dette, med membranen over, men ikke så stor forskjell fra det du beskriver.

 Jeg er litt usikker på vanndrypp fra snø o.l. som evt legger seg oppå denne kanten utenfor ...  Er i planleggingstadiet der jeg jobber (med jobbpause pga en vond skulder)
  (trådstarter)
   #4
 1 880     Vestlandet     0
Noko sånt som dette?

Grøn=vindsperreduk, Raud=membran, Blå=stolpe rekkverk, Brun=48x198 bjelkelag, Gulbrub=2stk 48x48 luftlekter.
Feste av rekkverk på "tak"?  - Altan ende.png - Komlo
Signatur
HSt
   #5
 16 453     Sørum     0
ja, det det ytre er plate, det indre er klosser/bord som står loddrett. Viktig at det er kloss bak stolpe og at feste er godt nok. Jeg får tilgang på bakside sp bruker bolt mutter og stor firkant skive
  (trådstarter)
   #6
 1 880     Vestlandet     0
Dersom eg greier bretta membran ned rundt heile altanen (svigerfar har handla, og skal leggja membranen. Eg har ikkje peiling på produktet), ser dette for meg ut som beste løysing.

Det eg er usikker på, er korleis eg skal få festa stolpane godt nok. Vil lange franske treskruer gjennom luftelekter og så inn i bjelke gi godt nok feste? Det beste er nok boltar med stoke skiver, som du skal nytta. Men då må eg ha ei form for plate bak, utan at det byggjer for mykje eller kjem i konflikt med luftinga.

Edit: Eg kan for så vidt leggja inn horisontal 48x198 utanpå luftelekter, innanfor membran. Då vert utstikker 48mm meir, og spørsmålet er jo fortsatt korleis eg får festa denne godt nok.
Siste redigering: 11. januar 2018 15:45:03 av Komlo
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 1 880     Vestlandet     0
Nokon som har erfaring med å festa rekkverk utan gjenomgåande boltar?

Festa rekkverk på forrige altan med 6,0x90 skruer. Det vart ikkje 100%.
Signatur

TSt
   #8
 3 001     0
Ved bruk av konstruksjonsskruer. Hvilken type som er best avhenger nok av hva du fester og hva det kan festes i.

  (trådstarter)
   #9
 1 880     Vestlandet     0
Her er det snakk om 73mm impregnert treverk som skal monterast så "langt inn" som mogleg i ubehandla treverk.

Skruer skal vel vera doble lengda av det stykket ein skal festa?

Om eg skrur inn 2"x3" stolpar frå utsida bør eg altså ha nokre skruer som er minimum 150mm. Helst meir.
Tips til konkret produkt som får dette til å sitja "som støypt"?
Signatur
TSt
   #10
 3 001     0
Den venstre skruen på bildet drar veldig. Tilsvarende den til høyre som har forskjellig stigning på gjenger på yttre og indre delen slik at det dras sammen. Venstre skrue finnes i mange lengder, om den er litt for lang gjør det ikke noe. En må ha "muttertrekker med slag" for å montere slike skruer, en vanlig skrumaskin klarer ikke dette.