3 030    1    0  

Stikkontakt over ovn

 1     0
Lurte bare kort på om det er lov å montere stikkontakt på veggen kort over varmeovn? Oppsettet er gulv - varmeovn - kontakt - vindu i normal høyde.

At det ikke er fornuftig er en ting, den ser jeg, men er det lov. En liten diskusjon med eier.

Er montering av varme/panelovner regulert mtp sikkerhetsavstander og brannfare, utover det som står anvist på dem om minste avstand.

Takk

   #1
 21 485     Enebolig     0
Man skal benytte risikovurdering. Med tanke på temperatur/belastning, så høres det ut som et tilfelle der tilsynet ville tatt affære. Er det 5 eller 50cm?