10 650    7    2  

Jordfeilstrøm via kapasitanser i IT-nett

 13     Oslo     0
Når det oppstår en enpolet jordfeil i et IT-nett, vil denne feilstrømmen gå via installasjonens jordingssystem, ned til jord via jordelektrode, og deretter returnere til trafoens nullpunkt via kapasitansene til de to "friske fasene".

Er det noen som vet hvordan denne strømoverføringen via kapasitasene fungerer?

Fasene er jo tilstrekkelig isolert fra jord, og jeg skjønner ikke hvordan elektronene kan ta veien over dette luftgapet...

Noen som vet?

   #1
 22 342     Akershus     0

Når det oppstår en enpolet jordfeil i et IT-nett, vil denne feilstrømmen gå via installasjonens jordingssystem, ned til jord via jordelektrode, og deretter returnere til trafoens nullpunkt via kapasitansene til de to "friske fasene".
Transformatoren og hele hele systemet den er tilkoblet skal være isolert fra jord. Hvis en av fasene skulle bli koblet til jord (eller et annet potensiale) vil ikke det føre til at det går noen strøm i denne forbindelsen bortsett fra det kapasitansen mellom de to andre fasene og jord bidrar med. Denne strømmen går da mellom fasene og ikke til nullpunktet. En slik kapasitiv strøm har man også uten jordfeil da det er kapasitans mellom lederene i systemet. Denne strømmen er uansett liten.

Dette er ved første jordfeil. Ved andre jordfeil kan feilstrømmen bli stor, men det er ikke pga kapasitans.
  (trådstarter)
   #2
 13     Oslo     0
Denne strømmen går da mellom fasene og ikke til nullpunktet.


Dersom det oppstår en enpolet jordfeil, vil jo en del av elektronstrømmen (feilstrømmen) gå fra fasen med jordfeil, via jord, gjennom kapasitasene til de to friske fasene, deretter tilbake til trafoens nullpunkt, etc.

Slik det ser ut på bildet nedenfor. Enig/uenig?
Jordfeilstrøm via kapasitanser i IT-nett - enpolet jordfeil it.jpg - Jodden
   #3
 22 342     Akershus     0
Enig  i tegningen. Jeg er bare ikke så flink til å forklare ;)

Den gule/grønne forbindelsen helt til venstre fra trafo til jord leder kun ved overspenning (lynnedslag).
  (trådstarter)
   #4
 13     Oslo     0
Ja,det er greit nok.

Men spørsmålet mitt er hvordan strømoverføringen via kapasitansene fungerer? Både i teori og praksis... Smile
   #5
 22 342     Akershus     1
For det første. Det går ikke en strøm igjennom en kondensator (kapasitivt element)

Dvs det går ingen strøm fra bakken til de andre lederene.

Det du lurer på er hvorfor det går en strøm fra fasen som er kortsluttet til jord i funktet der forbindelsen er?

Rundt enhver elektrisk ladning er det et felt. Kapasitans er et mål for hvor mye ladning som må tilføres for å oppnå en viss spenning. Dvs det tilføres ladning når feltet rundt lederen bygges opp. Transport av ladning er strøm. Siden vi her har vekselstrøm endres dette feltet opp kontinuerlig og det vil derfor gå en vekselstrøm gjennom kontaktpunktet.
  (trådstarter)
   #6
 13     Oslo     0
Fant dette på nettet:

"Selv om det ikke er ledningsforbindelse til jord, vil det likevel
være en viss kobling via kondensatorvirkningen som oppstår ved at ledere
og utstyr ligger tett opp til hverandre".

Enig? Vanskelig å få helt tak i dette...
   #7
 22 342     Akershus     1
Det er vel det jeg har prøvd å skrive.

Kondensatorvirkning=kapasitans

Jeg vil neste anbefale å ta en titt på biblioteket. Der har de sikkert gode bøker om temaet med illustrasjoner og en mer pedagogisk korrekt måte å forklare temaet på.