Det er mye å velge blant når du skal ha grus eller singel på gårdsplassen. Foto: Pixabay

Publisert av ByggeBolig

Hva slags singel bør du velge til gårdsplassen?

Singel er mye brukt på gårdsplasser, oppkjørsler og gangveier rundt huset. Det finnes imidlertid et stort utvalg innen singel og grus og det er ikke så lett å vite hva du bør velge.

Kjenn lingoen i bransjen

For å forstå hva slags singel eller grus du skal velge, er det en fordel å vite litt om bransjens sjargong da du fort møte på begreper som sortering eller fraksjoner når du leser deg opp. Benevnelsen av en sortering eller fraksjon er gjerne kodet med et produktnavn etterfulgt av et tall, for eksempel «pukk 4/8». Produktnavnet gir deg en første indikasjon på hvor grov eller fin sorteringen eller fraksjonen er. Pukk er i utgangspunktet grovere enn singel og singel er grovere enn subbus, som i sin tur er grovere enn sand. Men pass på at begrepene varierer en del blant ulike leverandørene, så dette er ikke nødvendigvis en fasit.

Når det gjelder tallene i etterkant gir disse deg den mest presise informasjonen om fraksjonen ettersom de angir minste og største størrelse på massene i sorteringen/fraksjonen. Tallene 4/8 innebærer eksempelvis at de minste steinene er maksimalt 4 mm. store og at de største steinene er maksimalt 8 mm. store. Inneholder koden en null, innebærer dette at produktet inneholder såkalte nullstoffer. Med nullstoffer menes fin sand og masse opptil et par millimeter.

8/11 er det mest brukte

En av de mest brukte fraksjonene for gårdsplasser og oppkjørsler er pukk 8/11. Denne fraksjonen omtales gjerne også som singel og hagesingel. Særlig det som benevnes som hagesingel kan fås i flere ulike utseender, for eksempel hvit og rød. En 8/11-fraksjon pakker seg forholdsvis godt og er fin å gå på, men du vil absolutt merke at du går på grus. Størrelsen over, som er 8/16 blir gjerne hakket for grov og brukes i større grad i grøfter og til drenering.

4/8 er den typiske størrelsen under 8/11. Denne er også fin å bruke på gårdsplass og i oppkjørsel, men vær obs på at de minste massene er såpass små at det fort kan sette seg i skosåler med litt grovt mønster. Dermed risikerer du å dra med deg grus inn i huset.

Masser med nullstoffer

Noe av den samme utfordringen gjør seg gjeldende med masser som inneholder nullstoffer, for eksempel 0/8 og 0/16 (benevnes ofte som subbus). Med nullstoffer i massene vil du riktignok oppleve at massene binder seg bedre sammen og dermed gir et fastere underlag enn andre fraksjoner. Samtidig vil du fort kunne oppleve at sanden/finmassene fester seg til skoene når det er vått. Dermed drar du fort med deg dette inn. Masser med nullstoffer vil dessuten kunne pakke seg såpass hardt det gir dårlig drenering av overflatevann. Både 0/8 og 0/16-fraksjoner er mye brukt til grusveier.