Asfalt ser bra ut, er  enkelt å vedlikeholde og kan med fordel kombineres med andre materialer for et flott uttrykk.  

Publisert av ByggeBolig

Hvor mye koster det å asfaltere?

Våren er i anmarsj og mange begynner å trekke utendørs for å gjøre prosjekter som kanskje er planlagt gjennom hele vinteren. Mange skal sikkert gjøre noe med innkjørsel og gårdsplass - og tenker at asfalt er et godt alternativ. Det ser bra ut og er enkelt å vedlikeholde, men hvor mye må du betale og hva er vitkig å tenke på?

Mange av Byggebolig sine brukere har også lurt på hvor mye det koster å asfaltere. En gjennomgang av Byggebolig-brukernes erfaringer viser at du må regne med å betale mellom opp mot 200 kroner per kvadrameter. Disse prisene gjelder 4-5 cm. tykt lag med asfalt som legges på et allerede avrettet og godt komprimert grunnlag. Ønsker du at leverandøren av asfalten skal gjøre grunnarbeid må du i utgangspunktet regne med høyere priser. Ujevnheter i grunnlaget synes fort på det ferdige dekket, så her er det viktig å gjøre en god jobb.

Det er også grunn til å regne med noe prisforskjeller i ulike deler av landet, blant annet fordi avstander og transportkonstnader vil variere.

Grunnarbeid er viktig

Entreprenørselskapet Veidekke har laget en fin oversikt over anbefalinger til deg som vurderer å bestille asfalt. For det første må du vurdere om grunnen er sterk nok. Skal det være gang- og personbiltrafikk på området, bør du ha et underlag på 10 - 20 cm. med finknust grus eller pukk. Det er dette som kalles bærelaget - og som fordeler belastningen til grunnen under.  Består grunnen av bløte jord- eller leireaktige masser må bærelaget være tykkere.  Asfalt bør ikke legges direkte på underlag som suger opp og holder på vann. Det er også viktig å fjerne vegetasjon før arealet asfalteres. Bruk et ugressmiddel som sørger for at vegetasjonen ikke kommer tilbake - den vil nemlig kunne vokse gjennom asfalten.

Det bør være minimum 2 % fall for å få bort overflatevann - så slipper du irriterende vanndammer foran inngangsdøra. Bruk derfor litt tid på å planlegge - og bruk en leverandør som kan håndverket sitt.

Som en del av forarbeidet til asfaltering bør du også sørge for at leverandøren av asfalten har god tilkomst og nok plass til å gjøre jobben - fjerne derfor ting som står i veien og avtal gjerne med naboene at de setter bilen et annet sted dersom det er nødvendig.

Hva bør et tilbud inneholde?

For det første er det viktig å be om skriftlig tilbud. For å vite om du får en riktig pris bør du minst kontakte to leverandører. Asfalt er et produkt som krever levering med høy temperatur og det er ofte det firmaet som har kortest transport som kan levere billigst. Som nevnt vil prisen kunne variere i ulike deler av landet.

Et tilbud bør inneholde: 

  • Henvisning til arealet i m2 du ønsker asfaltert.
  • Forbruk (tykkelse på dekket) og massetype.
  • Tidspunkt for utførelse av arbeidet
  • Spesifiering av merverdiavgift
  • Leveringsbetingelser bør være vedlagt

Når det gjelder arealet som skal asfalteres, bør du måle opp arealet og lage en skisse som viser fastmerker som portstolper, kantstein, trapper osv. Det gjør det enklere for deg å vite hvor mye asfalt som skal bestilles og enklere for leverandøren og gi en pris. Skissen gjør det også enklere for leverandør å vurdere jobben, samt at det reduserer risiko for konflikt om faktura i etterkant av arbeidet.

Asfalt er ikke asfalt

Det finnes mange forskjellige asfalt- eller massetyper, og asfalten kan også inneholde ulik steinstørrelse. Dette har betydning for overflatestrukturen på asfalten, faren for skrubbsår dersom man ramler på den og motstand mot merker som kan komme fra sykkelstøtter og tynne stilettheler på varme dager. Et eksempel på en noe man kan komme ut for er spesifikasjonen 80 kg/m2 Agb 11. Det betyr at tykkelsen blir ca. 3 - 3,5 cm og at levendøren kommer til å legge asfalt-grusbetong hvor største steinstørrelse er 11 mm. (Agb 11). Hva slags asfalt du selv legger avgjøres av egne behov og ønsker, men det kan være lurt å diskutere dette nærmere med leverandøren for å finne ut hva som faktisk passer best for akkurat deg.

Vedlikehold og levetid

Asfalt bør ha en levetid på mellom 15 - 20 år ved normal bruk og lagt på tilfredsstillende bærelag. Væsker som drivstoff og oljer kan løse opp bindemiddelet i asfalten, så dette er det grunn til å være litt forsiktig med. Typiske avfettinger til bil kan også føre til noe misfarging.

Vedlikehold av asfalt er forholdsvis begrenset, men den kan feies og spyles ved behov. Vær litt forsktig med høyttrykkspyler. Om vegetasjon vokser gjennom asfalten, bør den fjernes. Deretter påfører du ugressmiddel. Får du småhull i asfalten kan du selv reparere de med egnet lappemasse. Større hull bør du la proffer håndtere. For å unngå hull og merker i asfalten er det en god regel å legge en plankebit under ting som motorsykkestøtter, bordben osv.