31 280    20    2  

Rekkverk rundt terrasse

 310     Hedmark     0
Min terrasse er enkelte steder 1,5 meter over bakkenivået og jeg må derfor sette opp rekkverk. Hvor høyt må et slikt rekkverk være for å tilfredsstille dagens krav?

  (trådstarter)
   #1
 310     Hedmark     1

Et innlegg fra 2008 sier:
Ja. TEK § 7-41 sier at balkong, terrasse o.l. må ha rekkverk eller annen anordning som hindrer at personer faller ut. Der balkongen er mer enn 10m over bakken bør rekkverkshøyden være 1,1m. Der balkongen er mellom 3m og 10m over bakken bør rekkverkshøyden være 0,9m. Der balkongen er mindre enn 3m over bakken aksepteres annen forsvarlig anordning enn rekkverk, som f.eks blomsterkasser.

Gjelder disse reglene fortsatt?
   #2
 1 139     Norge     0
Det mest naturlige her vil vel være og lage et som er cs 90 cm høgt!! Dette er "vanlig" standard. Har selv dette på min altan, her er det ca 2,5 meter høgt. Har og det samme på hytta, der er det ca 1 meter høgt.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 310     Hedmark     1
Det mest naturlige her vil vel være og lage et som er cs 90 cm høgt!!

Saken er den at jeg ønsker et så lavt rekkverk som reglene tillater. terrenget skrår nemlig bratt ned fra terrassen.
   #4
 568     Trøndelag     0

Gjelder disse reglene fortsatt?


TEK10 § 12-17 "Rekkverk" kan tolkes sånn at høyden skal være 1,0 m.

Utdrag: "Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 0,9 m. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m."

Terrasse er ikke nevnt...   #5
 997     0
det var vel 0,9m etter tek 07 og 1m i følge de nye byggereglene?
Signatur

  (trådstarter)
   #7
 310     Hedmark     0
Det er tydeligvis mange som tror, men få som vet...
Det er da merkelig at det ikke finnes regler for slikt så lenge det meste er regulert....
   #8
 451     Stavanger     0
Ihht til best.nr 500 som omhandler stiger og stillaser (vi snakker jo rekkverk her...) så skal et rekkverk ha en håndlist som har topp 1m +- 0.1m over gulv. I tillegg kommer jo selvfølgelig en knelist, men der har jo de fleste spiler.

Kunsten med å bygge rekkverk hjemme, er jo ikke høyden, (det avgjør man jo til syvende og sist selv) men å få det så solid at pulsen ikke øker selv om overvektige svigerfar står og lener seg inntil med full tyngde.

Dette har jeg løst ved å ha litt vikler på rekkverket. Og bruke skrå avstiver under terrassen der det er høyde for det. Bygget med spiler, så disse forsetter under terrassen og følger terrenget. Estetisk flott, og man skjuler skråavstiverene
  (trådstarter)
   #9
 310     Hedmark     0
Nå er ikke høyden rundt terrassen min stor. Den varierer fra bakkenivå til 2 meter på det høyeste.
Problemet er nå løst gjennom bestilling av 54 meter rekkverk (90 cm. høyt) alt i rustfritt stål. 
Det blir håndlist (40 mm stålrør) på toppen av 38 stendere og to gjennomgående vaiere ( rustfrie) i høyden 30 og 60 cm. Jeg tror det skal bli bra....
   #10
 90     Gjøvik     0
Hvilken leverandør endte du på her?
Signatur