Dørbransjens målemetoder kan være forvirrende - og du vil helst ikke måle feil når du bestiller nye dører.

Publisert av ByggeBolig

Usikker på hvordan du forholder deg til mål på dører?

Det er ikke alltid så lett å forholde seg til mål på dører og vinduer og det er fort gjort å gå seg vill i jungelen av ulike mål. I denne artikkelen gir vi en kort innføring i hva slags mål dørbransjen forholder seg til.

Dører lages normalt på standard modulmål. Modulmål = "M". Disse målene angir størrelsen på hullet i veggen der karmen skal monteres. For at det skal være plass til å justere karmen og eventuelt plass til isolasjon, må det være maks en klaring på 20 mm på begge sider og topp samt maks klaring i underkant på 10 mm. 

De vanligte modulmålene for innerdører er 7x21, 8x21 og 9x21. En innerdør på M9x21. tilsvarer 89x209 cm målt utvendig på karmen. For å få plass til en slik karm bør hullet i veggen være 91x210cm. Dørbladet til en dør på M9x21 er 825x2040mm. Faktisk bredde mellom karmene er 806mm.

Det vanligste modulmålet for ytterdører til boliger er 10x21, men også 9x21 er forholdsvis vanlig. I tillegg kan det selvsagt lages dører på spesialmål om det er behov for det. F.eks. om en skal sette dør inn i en eksisterende åpning i en murvegg.

I tillegg snakkes det om A og B-mål i dørbransjen. Disse målene har betydning for hvilke låstilbehør (skruer, sylinderringer etc.) du skal velge. A-målet er dørbladets tykkelse og B-målet er avstanden mellom dørbladets utside og låsfallens sentrum.