49    1    0  

Lage vaskerom i kald kjeller

 4     0
Skal omgjøre kald kjeller til vaskerom. 

Veggen  er 80%under jord. Sett et lite saltutslag i lecamur i ytterveggen. Dette bidro til plan om å utføre ny drenering høst-18 samt etterisolering av yttervegg(stylofoam 10cm). Planlegger isolering av innsiden med 10cm steinull/stylofoam.
Skal ha mekanisk fuktstyrt avtrekk. 

Spørsmål: Jeg ønsker likevel å bygge vaskerommet nå. Hvordan bør jeg bygge opp yttervegg fra innsiden? Bør jeg ha diffusjonssperre? Bør det være luftemulighet?


   #1
 5 063     Tromsø     0
Er det sluk i gulvet? Kaldvannskran til å koble vaskemaskinen til? Stikkontakt for strøm til vaskemaskin? Frostfritt? I så fall er det bare å sette inn vaskemaskin og ordne med en trakt til maskinens utløpsslange og rør til sluket. La Leca-veggene være som de er, eller behandle dem med diffusjonsåpen maling eller slemming. Minimalistisk vaskerom i den stilen vaskekjellere hadde for 50 år siden. Ikke noen pottetett membran eller diffsperre, vegger der det meste er under bakken bør kunne puste innover, og unngå organiske materialer.

Luftemulighet kan være nyttig, men en avfukter kan være vel så bra om du skal tørke tøy der.
Signatur