394    6    0  

Min radon sug løsning

 4     0
Hei, etter kjøp av "ny" bolig utførte jeg en radon sporfilm måling som kom tilbake med årsmiddelverdi på rundt 900Bq/m3 (tiltaksgrense er 100 og maksverdi er 200 satt av statens strålevern)

Sjekket først opp med diverse firmaer som driver med radon og fikk noen priser som ikke passet i budsjettet på dette tidspunktet. Hadde da to valg, enten lese meg opp på temaet selv eller la det være. Jeg valgte og lese meg opp på det og gjorde meg noe ideer rundt hvordan dette kunne løses samt rådførte meg med autoriserte. Ligger også en tråd til på ByggeBolig med en som har gjort samme løsningen. Radon bør og SKAL tas på alvor da det er en stor helserisko og ha for høye verdier.Fremgangsmåten min:

Kjøpte meg en digital radon måler og begynte og eksprimentere.
Det første jeg gjorde var og montere en miniventilasjon som etter mine målinger ikke gjode noe utslag på radonen i huset, men fikk bedre inneluft. Deretter ble det åpnet for mer lufting i krypkjeller, dette hjalp heller ikke voldsomt på nivåene. Fant så ut at på i alle fall dette huset er det ikke antall ventiler som er avgjørende, men plasseringen for og få til gjennomtrekk, så jeg testet med og spjelke ventiler så jeg kun hadde to stk åpne i hver ende av kjelleren (altså så langt unna hverandre som mulig) og dette hjalp en del da det ble bedre gjennomtrekk, landet vell på rundt 600Bq/m3 med denne løsningen mener jeg og huske.

I og med at jeg fortsatt var langt over så måtte det grøvre skytts til og jeg vurderte og kjærneborre gjennom såle og lage undertrykk på undersiden, men i og med at huset er såpass gammelt + det jeg så når jeg drenerte så er det mest trolig ikke drenerende masser under og er da en mulighet for at denne løsningen fungerer dårlig. Et alternativ er mange små hull spredt utover som samles i et stort til slutt med vifte, men dette er mye jobb og fortsatt usikkert om det fungerer. Kjøpte derfor en meget kraftig 200mm kanal vifte på godt over 1000m3/t med turtallregulator (tenkte det var greit å ta i når jeg først kjøpte og kunne regulere ned denne hvis det ble for mye undertrykk) Selv med 3stk ventiller helt åpne klarte denne vifta på det laveste turtallet og lage nok undetrykk til at det konstant dro ut røyk/lukt fra pipa via ildsted + en sterk "dirrelyd" som du hørte meget godt i etasjen over.

Endte til slutt opp med at jeg spjelket alle ventiler unntatt en som jeg lagde en "vridbar sliedeventil" på. Monterte deretter en liten kanalvifte til en 3mm aluminium plate over der det tidligere hadde vært et vindu, denne viften lager passe undertrykk med en liten åpning i sleideventillen. I og med at vær/tempratur/høy/lavtrykk/ fuktighet i jorda spiller inn så har jeg i løpet av et år måttet justere sleideventillen to ganger for og få det "perfekt". Ligger nå på et stabilt nivå fra 0-40Bq/m3 Frostkryp kan også være et tema med denne løsningen, dog ikke vært noe problem hos meg selv med temperatur ned mot 30minus og laveste temperatur målt i kjeller er 5,5grader.


!!NB!!: Anbefaler ingen å etterligne løsningene mine eller og gjør dette selv. Du kan også gjøre vondt verre hvis du ikke har en viss peiling på hva du driver med + andre farer som støt / fuktskader mm.  Denne typen arbeider skal utføres av kyndige/fagpersoner  Om du vurderer lignende løsninger kontakt autoriserte for og høre hva du kan gjøre selv og ikke! Jeg rådførte meg også med kyndige underveis. !!NB!!

Legger ved et bilde av vifta midlertidig montert under testing.

Min radon sug løsning - radon sug2.jpg - BYGG56

   #1
 5 064     Tromsø     0
Du har lagd undertrykk i kjelleren for at luft skal suges i fra hovedetasjen og ned i kjeller og ikke omvendt?
Hva om du heller hadde lagd overtrykk i kjelleren for å hindre at radon suges opp i fra bakken og inn i kjelleren?
Signatur
   #2
 15 183     Akershus     0
Siden du har krypkjeller forstår jeg ikke ideen med å gå under såle og gulv i en ubebodd krypkjeller?

Hva om du nå åpnet en innløpsventil til krypkjelleren? Mer gjennomtrekk og mindre vifte?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 4     0
KjellTS: Ja, noe vil komme fra etasjen over, noe fra grunnen, og noe utenifra rundt sviller osv. Fordelen er at det i et gammelt hus ikke blir like gulvs kaldt da du vil få en liten trekk nedover mot gulvet. Hoved problemet med overtrykk er vell at du da må hente lufta utenifra også i vinterhalvåret så da blir det kaldt i kjelleren din med tanke på gulv, rør mm.

KjellG: Fordelen slik jeg ser det er at du da har mulighet til og teste ut passivt system, altså uten vifte og dermed spare noe strøm, men etter det jeg har fått informert fungerer uansett slike passive systemer som baserer seg på termisk oppdrift stort sett dårlig og for enkelte bare halve året. Men den vifta jeg bruker nå er på 15w på den turtallet den kjøres på så det er sånn sett ikke noe problem og heller velge den løsningen jeg har valgt. Er usikker på om det er flere fordeler/ulemper med og velge den ene fremfor den andre.

Det er nok mulig som du sier og ha innløp på en side og vifte i andre for og lage skikkelig gjennomtrekk, men igjen vil det bli problemer vinterstid.
HSt
   #4
 16 024     Sørum     0
@KjellTS: Med overtrykk så tror jeg nok det som oftest skjer er at en presser Radonholdig luft oppover i sprekker i huset og dermed øker forekomsten oppover i huset.  Her hjemme hadde jeg 1000-1200 i kjellerbodene og 390 i huset ellers.  Med 100 etter radonsug i kjeller ser jeg det av og til slipper litt luft oppover i huset med spesielle trykkforhold.

Jeg har også en 15W vifte, enda enkere enn TS's vifte, på mitt radonsug, med store vifter må en ha turtallsregulator. (Lånte bort min store vifte med regulator til en bekjent der vi var litt usikker på løsningen).

Jeg prøvde forskjellige vifteløsninger i kjeller før jeg ga opp og innstallerte Radonsug.

   #5
 15 183     Akershus     0
Hva er et radon-sug til forskjell fra vifteløsning? Hvordan plasseres et radonsug i en krypkjeller?
Signatur
HSt
   #6
 16 024     Sørum     0
Et radonsug i en kjeller er sug under gulv/såle. (Kjellerboder = kjeller). Jeg bare kommenterte at selv med et slikt sug så fungerer en 15W vifte godt nok i enkelte tilfeller.  Med de store viftene (Flexit Easy125 er den vi har brukt noe steder) ender vi stort sett opp med nesten lavest mulig turtall.  Enig at med krypkjeller ser jeg ikke nødvendigvis noen løsning med sug i grunnen (noen hus har jo kombinasjon av krypkjeller og vanlig kjeller og her kan et radonsug være aktuelt).  Bruker Bidda er den jeg husker har en krypkjellerløsning dokumentert, med vifte ut litt ala TS i denne  tråden.  Pass på mulighet for kondens i sommermånedene (ikke sikkert viften trenger å stå på heller, men det varierer fra hus til hus).