1 128    0    0  

priser og oppgjør på "fast" eigedom

 1 211     Norge     0
Her er mulighet for å sjekke hva diverse 'objekter' har blitt solgt for rundt om kring i landet!!

http://www.bt.no/forbruker/eiendom/eiendomsok/

Signatur