35 924    94    12  

Gode kombinasjoner navn / yrke

 839     0
Salgsjef for Diapol Granite Norge heter Mari-Ellen Steinberg

   #2
 1 615     Rogaland     0
Vi har jo Byggmester Sagen her i området.
Signatur
   #4
 308     Lofoten     0
var en lege i nabokommunen  som het Salvesen.......
Signatur
   #5
 3 231     Vestfold     0
Eiker motorshop, der blant annet han som startet det heter Rust til etternavn.
   #6
 14     lørenskog     0
på  bjølsen i oslo har vi en tanlege som hetter tanlege røskeland
å en doktor krefting ,,
   #7
 672     Bergen     0
Jeg kjenner en lege som heter Øye og en sykepleier som heter Nyre  :)
Husker jeg så et nyhetsinnslag på TV om noen trær som skulle felles, mannen het Trefall.