1 860    5    7  

Humor; Trenger du garasjeplass? kanskje en løsning?

 5 133     OSLO     4
Måtte le litt når jeg leste denne saken...

http://www.sol.no/motor/2016_03_08_80738_kommunen-nektet-eric-a-bygge-garasje-da-kom-han-pa-denne-fantastiske-ideen.html

lurer på hva dem hadde sagt i norge til en sånn løsning Grin

Er jo ikke ulovlig og åpne et vindu....?  Smile


   #2
 3 420     0
Jeg smilte godt da jeg så den historien

Men likevel: Ideelt sett har vi forbud der det er gode grunner til å ikke tillate at det gjøres, selv om du har lyst til å gjøre det. Jeg påstår slett ikke at det alltid er gode grunner for ethvert forbud, men som hovedregel er grunnene bedre enn den som blir stoppet mener at de er. Å snike seg rundt et forbud, direkte omgå det som er grunnen til at forbudet finnes, kan være ganske ødeleggende på både den ene og den andre måten.

Sett f.eks. at grunnen til at mannen ble nektet garasje var at det ville være svært trafikkfarlig pga. ekstremt dårlige siktforhold. (Siktforhold er et viktig argument for de begrensinger man har her i lande på hvor og hvordan du får lov til å sette opp garasje.) En vanlig floskel andre sammenhenger er at "Må det virkelig skje en [døds]ulykke før noen tar grep?" Når man har tatt grep, og nektet mannen å bygge garasje, og han omgår det: Skal vi da applaudere og hedre ham for hans oppfinnsomhet helt fram til den dagen det skjer en ulykke der, men da skifte mening til at "intensjonene bak forbudet burdet vært ivaretatt"?

Det behøver jo ikke være siktforhold og fare for ulykker som ligger bak forbudet. Det kan f.eks. være ønsket om å unngå trafikkstøy og forurensing i gata (det står jo benker ute i veibanen, som er steinsatt - tydeligvis et område som er ment å ha minimal biltrafikk), en målsetting om en bruk av golvareal som f.eks gir plass for flere innbyggere i bydelen eller flere forretninger i lokalmiljøet osv.

Jeg kan være med på å beundre mannen for den bygningsteknisk fiffige løsningen. Jeg er adskillig mer nølende til å beundre ham for å tilsynelatende gi blanke i det som var begrunnelsen for forbudet mot garasje. (Jeg forstår ikke nederlandsk, og vet ikke om mannen refererer til det, men jeg ville uansett ikke stolt på at hans framstilling var i nærheten av nøytral!)
   #3
 7 685     Bærum     1
Noen ganger er forbud på sin plass. Andre ganger er det forbudt bare fordi det er forbudt, uten noen rasjonell begrunnelse. Det er ikke lett å vurdere denne saken da vi ikke kjenner den godt nok. I Norge ville de sikkert funnet en grunn til å nekte ham å ha garasje i bygget.
Ebe
   #4
 4 452     Vestlandet     0
Gasstetthet? Kjøring på offentlig fortau? Etasjen/bygget er regulert til butikk for å få en riktig balanse mellom næring og beboelse i området? Fasade i første etasje burde rettes mot publikumsvennlig bruk, for å skape et mer åpent, bærekraftig og inkluderende byliv?

Man kan velge og vrake i avslagshjemler... Wink
Signatur
   #5
 22 867     Akershus     1
Mener han nevner at begrunnelsen var fasadeendring.

Ellers så kan ikke samfunnet vedta at det skal drives butikk der (med mindre samfunnet driver den), bare at butikklokalet ikke kan endres.

Artig løsning.

Her er en fra Bergen: http://www.ba.no/nyheter/arthur-har-holdt-genial-oppfinnelse-hemmelig-i-17-ar/s/1-41-7583049
Signatur