13 085    5    0  

Bebygd Areal (BYA) - skal arealer til innkjørsel og snuplass medregnes?

 47     0
Hei !

Regner på % BYA på mitt husprosjekt. Vi har pålagt å ha snuplass på egen tomt. Noen som vet om snuplass og innkjørsel skal være med i beregning av BYA?

Har søkt i forumet og på nett, men ikke funnet noen klare svar på dette. Spørsmålet gjelder forsåvidt også et gangparti fra parkering/garasje og til inngangen på huset.

   #1
 265     Lier     0
Veier og plasser skal ikke medregnes i BYA. Men gangen din skal med vil jeg tro.
   #2
 254     0
Overflateparkering skal regnes med, men jeg forstår det slik at dette gjøres på litt forskjellig måte i de forskjellige kommunene. (Her regnes 18 kvadrat per biloppstillingsplass, om en tenkt garasje ikke dekker opp hele behovet.) Snuplass og slikt regnes ikke med.
   #4
 307     Nord-Hordaland     0
Parkering skal regnes med:

Beregning av bebygd areal (BYA)


Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygget areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta. Bebygd areal for en tomt angis i m² og skrives BYA = 00 m². Bebygd areal beregnes med utgangspunkt i NS 3940, tillagt nødvendig parkeringsareal etter § 3-12.

I bebygd areal medregnes:

Det areal som bygningen opptar av terrenget, se figur 2-2
Åpent overbygget areal, se figurene 2-6 og 2-7
Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 m, se figur 2-8
Konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA). Det er kun den del av konstruksjonen/bygningsdelen som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå som medregnes. Slike konstruksjoner og bygningsdeler kan være terrasse, utvendig trapp, svømmebasseng, plan delvis under terreng o.l. Figurene 2-9 og 2-10 viser eksempler på bygningsdeler og konstruksjoner delvis under terreng som må medregnes i bebygd areal.
parkeringsareal, se § 3-12, figur 2-34


Her kan du lese mer om areal bergning etter BYA:
http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/Handbooks-and-brochures/2007/t-1459-grad-av-utnytting/2-Grad-av-utnytting.html?id=468588
HSt
   #5
 30 459     Lillestrøm kommune     0
Riktig som det skrives at parkeringsareal for normalt 2 biler telles med, men det er viktig å kontrollere reguleringsplan.  Noen steder står det at en garasjeplass kan medregnes (dvs trekkes fra uteparkeringsareal, da må selvfølgelig hele garasjen med i BYA) andre krever 3 p-plasser inkludert i BYA (og har du utleie så får også dette følger for krav til parkeringareal som skal inn i BYA).  (Men så har du også noen kommuner som tillater en garasje ut over reguleringsplanens krav til max BYA)