1 731    0    2  

Legge ny takpapp på gammelt flatt tak med takpapp.

 4     2
Heisann!

Google og tidligere tråder her inne gir meg flere spørsmål enn svar, så da lager jeg en ny tråd:

Jeg har et lite hus med "Flatt tak" som trenger ny taktekking.
Det er tilsynelatende noe fall mot sluk, men taket er så godt som flatt.
Taket er tekket med takpapp med skiferstrø. Pappen er nå uttørket, og det har allerede oppstått tidligere lekkasjer som er tettet med asfaltmasse. Jeg ønsker å ha takpapp som taktekking, og da er spørsmålet følgende:

Skal jeg fjerne den gamle takpappen, eller skal jeg la den ligge og legge et nytt lag med sveisepapp over?

Alternativ 1, Ny papp over gammel papp:
Jeg har funnet artikler der det nevnes asfaltprimer, asfaltsmøring og diverse fremgangsmåter. Ser for meg å reparere synlige skader på nåværende takpapp med asfaltmasse, prime hele taket og helsveise og spikre ny takpapp over gammel takpapp.

Alternativ 2, Ny papp på gammel taktro:
Fjerner gammel papp først. Gir mulighet for inspeksjon og evt. utbedring av undertak dersom det er råte i dette. Det er imidlertid ikke merkbar eller unormal svikt i taket når man går på det. Ny sveisepapp sveises og spikres til taktro.

Alternativ 3, Ny papp på ny taktro:
Dersom jeg fjerner den gamle pappen, er det et alternativ å legge ny taktro av OSB på kiler for å kunne lage et litt mer markant fall mot slukene. Taket har imidlertid fungert godt i nesten 40 år sånn som det er i dag, så jeg er usikker på om jeg skal ta meg bryet med dette.

Kan det anbefales å legge ett lag sveisepapp direkte på taktro, eller bør det benyttes underlagspapp i tillegg, evt. to lag sveisepapp?.

Kostnader til materialer og arbeidstimer er av betydning, men absolutt ikke avgjørende. Det viktigste er et holdbart resultat.

Noen som har erfaringer eller gode begrunnede synspunkter på hva jeg bør gå for?


Legge ny takpapp på gammelt flatt tak med takpapp. -  - joachim82


Legge ny takpapp på gammelt flatt tak med takpapp. - tak.PNG - joachim82