166 365    378    10  

Elektrikerens "grossist priser med 870%" påslag

 82     0
Vi hadde BDM elektro fra Tranby å utføre hele elanleget på vårt nye hus (nytt hus altså). Ved befaring avtalte vi at vi skulle få gode priser, grossist priser som vi ellers ikke kunne få andre steder mot at timeprisen på arbidskraft blir noe høyere.

Dagen etter kome det en mail med påstanden om pris: Grossistens gjeldende listepris + MVA.

Vi var 110% opptatt med byggeprosjektet og vi trengte sårt en elektriker å få anlegget samtidig som bygging foregikk, vi bare svarte ja på mail. Oppstartsdagen spurte vi om en katalog eller lignenede og elektrikeren sa at han skal levere en. Katalogen kom aldri, men det kom en regning etter første uka og midt i oppdraget med materiell på 110 000 og arbeidskraft på 40 000. På det tidspunktet var det installert kun koblingsbokser, downlight bokser, rør og ledninger i vegger og tak.

På materiellista så vi at en vanlig Elko kontakt var priset til 242.-!!! (uten installering).

Vi var veldig i tvil om at disse prisene er så gode som påstått ved befaring. Vi innhetet priser fra en annen elektriker som opererte i Buskerud, hadde gjen OTRA som grossist og hadde samme timepris for abreid utført. Materiellprisene fakturerete de med en 30% påslag og vi ble opplyst om de i en mail som kom med pristilbudet.

Vi sammenlignet prisene fra BDM elektro og kalkulerte at på alle varer (identiske!) hadde de en påslag på mellom 200 - 870% påslag.

Vi nektet å betale en så høy fortjeneste selv om inngått avtale. Vi betalte etter prisene innhentet av BDM elektro's kollega - med 30% påslag og differansen var over hele 50 000.-!!!!! Altså myyye penger!

En annen sak var at det ble umulig for oss å få utlevert disse grossistprisene da OTRA mente at disse er ikke rettet til oss og derfor kunne vi ikke få dem. Vi ringte tom administretende men det var ikke noe katalog eller priser å spore opp.

Vårt vesentlig spørsmål er hvor langt kan elektrikeren tilby en avtale om grossistens listepris når han ikke kan henvise oss til et dokument eller oversikt som vi kan konsultere før vi virkelig aksepterer det. Vi sa ja under forutsetnignene at disse grossist priser var veldig fordelaktig for oss.

Nå har vi vært gjennom forliksrådet som var sammensatt av verdens største analfabeter som ikke klarte å skjønne at det er noen paragraf i Avtaleloven som kan gjøre et vilkår til uttak og derfor skal vi videre til en fagdommer som forhåpentligvis har peiling på norsk lovverk.

Er det noen her som har erfaring eller viser til eksempler hvor det har vært misbrukt "grossistens liste priser" som vilkår i avtale for materiell priser fra elektriker?


Vi prøver å avdekke en bransjepraksis som koster mye for oss forbrukerne!
   #1
 620     Hordaland     0
Det høres ikke sannsynlig ut at en grossist har en generell prisliste som alle installatører betaler etter. Prislistene pleier å være "veiledende utsalgspris", dvs det forbrukeren betaler hvis ingen rabatt eller fast pris er avtalt. Så vidt jeg vet har vel installatørerne individuelle rabattavtaler hos grossistene, alt etter hvor store kunder de er osv. Jeg tipper de fleste installatører har 50% eller mer på det meste av materiellet hos grossist i forhold til listepris, altså tar de allerede rundt 100% påslag hvis du betaler listepris.
   #2
 407     Buskerud     0
Søk på forumet og du finner en veldig lang tråd om akkurat dette. Skjulte materiellpriser blant elektroinstallatører er regelen. Det greieste en som forbruker kan gjøre er å gå inn på fastpris med godt spesifiserte punkter eller punktpris.

Grossistenes listepriser i el-bransjen er, som de kaller det selv, "luftige". Listeprisene eksisterer først og fremst på et så høyt nivå for å forsvare utpriser til kunder igjen, og ingen betaler de listeprisene fra grossist. Men etterhvert som priser er blitt litt mer transparente så begynner man lettere å se hva "listepriser" faktisk betyr.

Sjekket kjapt over lista di på de største beløpene og den stemmer tilnærmet 100% med Otra sine aktuelle "listepriser".
Signatur
   #3
 21 481     Enebolig     0
Det er sant det. Listeprisene i feks Onninens katalog er like villedende som veiledende. Jeg mener på at prisene som står i den katalogen er anbefalte priser ut til kunde? Isåfall er det mulig at det er her problemet ligger.

Forskjellige firmaer får forskjellige rabatter.

Det kan godt tenkes at det er kataloges listepriser som er brukt.  Det burde ikke være umulig å få tak i Otra sin katalog, men det er ikke sikkert at det hjelper. Gå inn i en butikk og spør.


Nå er ikke jeg jurist, men jeg kan da ikke skjønne annet enn at firmaet må legge frem dokumentasjon på hva listeprisen er dersom det fremgår av avtalen at dere skal betale listepris pluss mva. Prisene skal jo spesifiseres.

Når det gjelder vanlige priser, så er ikke 242 kr for en Elko stikk på servicejobber. Men 870% avslag høres spesielt ut.

Hvis avtalen er klar, så burde det være mulig med en løsning dersom man får oppklart hva listepris er.

Hvor mye tok de i timen?
Tom
   #4
 1 545     Sørlandet     0
Grossistenes listepriser er grossistenes listepriser og ikke reelle priser.
I det firmaet jeg jobbet tidligere hadde vi opp til 75% rabatt på disse "listeprisene". Enkelte ting som var svært presset på pris hadde en mye lavere rabattsats, gjerne helt ned i 30%.

Å inngå en avtale der du betaler "listepris", betyr at du betaler en meget høy og sterkt villedende pris.

Så du har avtalt en litt høyere timepris enn vanlig samtidig som du betaler "listepris" på materiellet.

Dette tjener firmaet grovt på, men det er jo ingen lov som hindrer kunden i å betale mye for varene. En avtale er en avtale.  Tror ikke du kommer noen vei. Du har inngått en avtale der du skal betale denne listeprisen. Vel, det er en sinnsyk dyr pris men du har en bindende avtale om at det er dette du skal betale. Synd for deg. I denne bransjen må man bare innhente priser i forkant og sammenligne med andre tilbud.

Firmaet har gitt deg listeprisene. Problemet er at de ikke har gitt deg rabattarket som følger med materiellkatalogen. Det vil de heller aldri gjøre for du har intet krav på å få se disse. Alt du har krav om å få er en oversikt over listeprisene og det har du fått.

Signatur
   #5
 3 109     Norge     1
Ingen tvil om at i denne bransjen må du innhente prisar på alle komponentar, for ein lovnad om at "du skal få ein god pris" er ikkje mykkje verd i ein bransje som skriver med gaffel.
  (trådstarter)
   #6
 82     0
Skulle du ha betalt 242.- for en kontakt hvis du viste at dette er prisen du vil betale hvis du gir oppdraget til BDM elektro?

Problemet er at vi ikke fikk noe katalog, oversikt eller noen form for tall for de hovedproduktene som skulle brukes i vårt hus. Vi kunne heller ikke få utlevert disse listeprisene da disse var ikke til sluttbruker ifg.OTRA selv.

En avtale er en avtale  er hovedprinsipet, men det å tilby "fantompriser" eller standard priser som er forhandlet mmed tredjepart ig ikke individuelt, for å kunne skaffe seg oppdraget strider mot AVtaleloven § 36 og 37, Marketsloven med villedende prising og plikten til å opplyse forbruker.

Grossist priser har en alminnelig forståelse for å være noe lavere enn det man finner ellers i butikken. Slik de ble tilbud oss, så virket de vedlig fordelaktige. Vi kjemper mot bransjeetikk nå, jeg skjønner...
  (trådstarter)
   #7
 82     1
Vi har heller ikke enda mottatt samsvarserklæring fra BDM elektro til tross at vi har betalt for oppdraget for lenge siden. Er ikke det lov som gir oss krav til en slik samsvarserklaring?

De droppet oppdraget og forsvant i 14 dager fra byggeprosjektet etter at vi bestridet prisene på materiell. Vi måtte finne en ny elektriker som kan fortsette med installasjonene. Heldigvis var den siste både seriøst og profesjonell.


  (trådstarter)
   #8
 82     0
BDM elektro ville ha 675.- ink moms for installeringene da vi fikk disse "gode grossist priser". Grådig, a? Fant en dom om akkuratt slike saftige fortjenestepåslag, kanskje har vi muligheter i Tingretten.

Det gjeder bustadsopføringsloven §41

Dom 41.3        RG.2002.1407 (Borgarting lagmannsrett)

Tvisten gjaldt en entreprenørs påslag på materialkostnader etter §41 (2). En entreprenør kompenserte for en avtalt lav timepris med påslag på leverte byggematerialer. Entreprenøren fikk store rabatter fra materialleverandørene og hans fortjeneste ble derfor omfattende. Retten kom til at et gjennomsnittlig påslag høyere enn 35,7% i lå utenfor det som i den konkrete saken kunne regnes som et "rimelig påslag", og var dermed uberettiget. Påslaget skal beregnes ut fra entreprenørens faktiske kostnader, uavhengig av om kostnadene er lavere enn vanlig markedspris på grunn av rabatter.

   #9
 22 342     Akershus     0
Prisene du har fått er nok etter prisboken. Hvor mye rabatt BDM har er en dypt oppevart hemlighet. Det er vel knapt noen som vet det, selv ikke dem selv. Jeg var innom min grossist og spurte hvor mye rabatt jeg har. Selgeren kom med en tykk bunke papir fra printeren. Dette systemet med rabatter er meget uoversiktelig.

Hvis du er virkelig interessert kan det hende jeg har noen prisbøker liggende fea min pusher.
   #10
 1 806     Trondheim     0
Spørsmålet er: hva er grossistpris?

1. De fikk oppdraget på at du skulle få materiellet til grossistpris. De begrunnet indirekte at grossistpriser  er "kostpris" og dermed må timeprisen opp på det som er over "standard timepris.

2. Du ga dem oppdraget i god tro på at forbrukt materiell ble "gjennomfakturert"

3. Det er riktig at du har fått materiellet  til Otra sine veiledende priser.

4.  Det viser seg i ettertid at du ikke har fått noen "særskilt" god pris.

5. Det viser seg at du har fått utført ett oppdrag til deg som er over gjengs pris og i strid med den oppfatningen du fikk i forkant av jobben.

Jeg mener installatøren har tilegnet seg oppdraget, på uriktige premisser.