2 664    0    0  

Feilmelding: "Resource Limit is reached"

 1 431     Oslo     0
En ny type feilmelding har begynt å dukke opp på ByggeBolig: "Resource Limit is reached - The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resournce limit. Please try again later."

Dette skyldes rett og slett at det er for stor belastning på serveren. Dette er en melding som vil komme på tidspunkt med spesielt høy trafikk på ByggeBolig, hvilket vil si særlig midt på formiddagen (fra ca. 09.00 til 11.00) op på kvelden (fra ca. 21.00 til 23.00).

Det eneste vi kan gjøre med saken er å flytte til en ny og kraftigere server. Det er slett ikke enkelt, og vi har allerede prøvd en gang. Da oppdaget at den nye serveren rett og slett ikke orket å ta unna belastningen, så vi må finne en enda kraftigere serverløsning å flytte til.

Med andre ord: vi jobber med saken. Inntil vi får gjennomført serverflytting må vi dessverre be om fortsatt tålmodighet.
Signatur