Isolering av etasjeskillere kan både gjøres fra undersiden og oversiden, og det er fordeler og ulemper med begge løsninger. Foto: Shutterstock.

Publisert av ByggeBolig

Slik kan du etterisolere etasjeskillere ned mot kjeller

Etasjeskillere kan isoleres på to måter - enten fra fra oversiden eller fra undersiden. Lavenergiprogrammet har laget en oversikt over hvordan man kan gjøre det og fordeler og ulemper med ulike fremgangsmåter.

Hvis du etterisolerer etasjekillet på undersiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du bryter de fleste kuldebroer og luftlekkasjer.
 • Eksisterende konstruksjon blir liggende på varm side av isolasjonen, og er derfor ikke utsatt for fukt. Da blir det heller ikke så viktig å gjøre grundige analyser av eksisterende konstruksjon.
 • Med utvendig løsning slipper du å stjele høyde i rommet, og du kan gjøre jobben mens bygget brukes omtrent som normalt.

Samtidig er det verdt å være klar over at etterisolering fra undersiden også gir noen utfordringer. Det mest åpenbare er at du fort stjeler romhøyde i kjelleren. Den andre utfordringen er noe ikke alle tenker over - nemlig at isoleringen vil gjøre at temperaturen i kjelleren synker og at relativ luftfuktighet øker. Det stiller større krav til ventilasjon for å unngå fuktskader.

Tre tips når du etterisolerer etasjeskiller på undersiden:

 • Sørg for at kjelleren har tilstrekkelig ventilasjon, ref. økt relativ luftfuktighet.
 • Bruk ubrennbar isolasjon
 • Du bør ikke legge treverk direkte mot eksisterende betongkonstruksjon. Da kan det oppstå kondens der, og det kan gi skader. Hvis du bruker tilfarere av tre i isolasjonen, må du skille dem fra betongen med en hard isolasjonsplate eller et annet kapillærbrytende materiale.
 • Bruk hyssing eller liknende for å holde isolasjonen oppe.

Innvendig isolering på oversiden

Hvis du velger å etterisolere innvendig, har det flere fordeler:

 • Du unngår å stjele romhøyde i kjelleren.
 • Du trenger ikke bruke stillas.
 • Som regel unngår du fare for fukt i byggeprosessen.
 • Du kan kombinere jobben med å skifte gulv, og det vil bidra til å dempe trinnlyd.
 • Nytt gulv kan brukes som føringsvei for elektroinstallasjoner og annet.

Det er også ulemper ved innvendig isolering fra oversiden: 

 • Du får ikke brutt kuldebroer og eventuelle luftlekkasjer på samme måte som ved isolering fra undersiden.
 • Det vil senke temperaturen i kjeller og eksisterende konstruksjon.
 • Romhøyden i overliggende rom betyr at du som regel bare kan få inn noen få cm isolasjon, og da får du ikke så stor effekt. Om man skal få inn mer isolasjon kreves ofte omfattende innvendig ombygging, inklusive heving av dører osv.

Artikkelen er hentet fra Lavenergiprogrammets nettsider om smart opppussing.