Etterisolering av bjelkelag mot kaldtloftet er et av de mest effektive etterisoleringstiltakene du kan velge.

Publisert av ByggeBolig

Tips til etterisolering av bjelkelag mot kaldtloftet

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge – men du har flere alternativer. Lavenergiprogrammet har laget en oversikt over hvordan man kan gjøre det og fordeler og ulemper med ulike fremgangsmåter.

Du kan enten etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbeloftsfyll. Hvis du velger å etterisolere på oversiden, oppnår du flere fordeler:

 • Du slipper inngrep i bruksarealer; isolasjonen kan enkelt rulles ut.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Du kan gjøre jobben mens bygget brukes nesten som normalt.
 • Dette regnes som det billigste, enkleste og mest effektive etterisoleringstiltaket du kan velge.

Samtidig er det noen ulemper ved å etterisolere trebjelkelag på oversiden

 • Du må rive gulv på loftet (hvis det finnes), eller isolere oppå gulvet. Da må du legge nytt gulv hvis loftet skal brukes.
 • Temperaturen på loftet synker betydelig. Da kan du få soppdannelse hvis du ikke sørger for tilstrekkelig luft- og damptetting mot oppvarmet rom, og lufting av loftet.

Fire tips når du skal etterisolere trebjelkelag på oversiden:

 1. Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent tregulv
 2. Dimensjoner lufting på loftet etter anbefalinger fra Sintef Byggforsk, ikke tett eksisterende lufting.
 3. Følg med på spesielt kalde flater og konstruksjoner med stor varmekapasitet, for eksempel teglpiper. De kan være utsatt for kondens ved spesielle forhold, og du må sikre at eventuell kondens ikke renner ned i bjelkelag.
 4. Husk lufttetting og unngå luftlekkasjer opp gjennom utett bjelkelag

Isolering i bjelkelaget

Hvis du velger å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbeloftsfyll i bjelkelaget, oppnår du flere fordeler:

 • Du slipper inngrep i bruksarealer.
 • Du bryter kuldebroer ved innvendige vegger.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Du kan etterisolere mens bygget brukes nesten som normalt.
 • Du trenger ikke ta av høyden i underliggende rom eller på loft.

Ulempen med denne metoden er at:

 • Den monner ofte lite, og derfor bør du gjøre dette i tillegg til å etterisolere på oversiden av etasjeskillere.
 • Den kan den være arbeidskrevende i forhold til gevinsten, og i eldre bygg er ofte slik etterisolering allerede gjort.

Artikkelen er hentet fra Lavenergiprogrammets nettsider.