#21
 252     0
Mindre vedkløyver, minste du finner..?

Unskyldning for å kjøpe traktor?
Signatur