#21
 249     0
Mindre vedkløyver, minste du finner..?

Unskyldning for å kjøpe traktor?
Signatur