7 115    3    0  

Sertifisering av minigraver og kompaktlaster

 79     Valhall     0
Hvordan er reglene når det gjelder sertifisering av de?

Tenker i forhold til om det er ett krav hvis man skal leie ut?

   #1
 160     Hedmark     0

FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

§ 53. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll

      Følgende arbeidsutstyr skal ha sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet:

- arbeidsutstyr for løfting av hengende last 
- løfteredskap 
- løfte- og stablevogner for gods 
- masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) 
- arbeidsutstyr på bergingsvogner 
- personløftere 
- hengestillas 
- klatrestillas for høyder over 3 meter 
- studio- og scenerigger 
- byggeplassheiser 
- trallebaner. 


se lovteksten her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980626-0608.html#map011
Signatur
   #2
 813     Østfold     0
De skal være sertifisert ved utleie, og i næring, om det kun brukes til privat bruk hjemme er det ikke så farlig. Vi pleier å ta dette i forbindelse med service.
Signatur
   #3
 160     Hedmark     0
ja, de skal være sertifisert hvis de har større effekt enn 15 KW, under dette er skjønnsbasert. dvs si at det er opp til utleiers interne rutiner og krav. Hva som derimot vil skje om utleier ikke har sertifiserte maskiner og det skjer en ulykke i forbindelse med en sånn maskin....tja, det er ikke lett å si på forhand..

Lovteksten er et minimumskrav som må være oppfylt.
Leser du de innledende bestemmelsene vil du se hvem denne forskriften retter seg mot.
Les spesielt §5 på nytt
Signatur