18 913    11    1  

Starte en liten geskjeft med utleie og div småoppdrag med minigraver.

 1     hedmark     1
hallo. 

jeg har over lengre tid hatt lyst til å kjøpe meg en minigraver, da jeg synes dette virker interesant og morsomt!  ;D og da jeg har mye småtteri jeg skulle ha gjort hjemme. Blant annet div grøfting av vei, garasje-prosjekt, og diverse annet småtteri.

jeg har lest rundt omkring på forskjellige forumer på internett, og sett flere som er ute i samme ærend som meg. men jeg tror att 80% av alle som jeg har sett mener att en sånn 1.5-2 tonns minigraver ikke er brukbar til noe som helst. men ettersom det finnes, og att det er marked for det, så må de vel være brukbare til noe? det blir vel litt hva en gjør ut av det selv vil jeg tro.

for en som er vant til feks en 30 tonns maskin så vil jo en sånn liten mopedgraver føles ubrukelig. men for eksempel meg. som har null erfaring med graving, (har aldri prøvd) så er det vel kurrant med en sånn en i starten?

og i mine øyne så er det jo en del fordeler med sånne små også. blant annet at en kan kjøre de på bilhenger, som er avgjørende for meg, da jeg ikke har traktor og henger, eller førekort på lastebil. og att jeg vil tro att de kommer til omtrent over alt.

men nok om det, og tilbake til tittel.

men om dette virker ålreit, så har jeg tenkt litt på om det kan være noen kroner å tjene på utleie og/eller småoppdrag for privatpersoner. dette blir kunn som "hobby".  da jeg ganske ofte jobber  ukurante tider i jobben min, og ikke begynner før 16.30. da hadde det vert greit å hatt noe å fare med på dagtid.

Er det noen som har tro på  en slik liten bedrift? eller er det ikke noe å satse på?
jeg har jo egentli ikke noe å tape, da jeg kan selge den igjen da jeg er ferdig med mitt. litt av grunnen er også att jeg har lyst til å se åssen det er å drive en egen bedrift.


det hadde vert veldig fint å fått noen svar!  ;)med vennlig hilsen Jørgen.

   #1
 22 346     Akershus     0

jeg har over lengre tid hatt lyst til å kjøpe meg en minigraver, da jeg synes dette virker interesant og morsomt!  ;D og da jeg har mye småtteri jeg skulle ha gjort hjemme. Blant annet div grøfting av vei, garasje-prosjekt, og diverse annet småtteri.

jeg har lest rundt omkring på forskjellige forumer på internett, og sett flere som er ute i samme ærend som meg. men jeg tror att 80% av alle som jeg har sett mener att en sånn 1.5-2 tonns minigraver ikke er brukbar til noe som helst. men ettersom det finnes, og att det er marked for det, så må de vel være brukbare til noe? det blir vel litt hva en gjør ut av det selv vil jeg tro.

for en som er vant til feks en 30 tonns maskin så vil jo en sånn liten mopedgraver føles ubrukelig. men for eksempel meg. som har null erfaring med graving, (har aldri prøvd) så er det vel kurrant med en sånn en i starten?

De er helt greie til å fylle blomsterpotter.

Spøk til side. En slik maskin er meget nyttig til sitt bruk. Du må bare velge riktig arbeid for maskinen. Den er ypperlig til småjobber der man ikke skal skade omgivelsene mye og gjøre presisjonsinngrep. (Du har vel ikke sett tannlege med Hilti?) Jeg har en slik liten maskin som jeg har brukt til drenering, kabel og rørlegging samt mindre gravearbeider. En slik liten maskin graver ikke så dypt og klarer ikke å flytte store steiner. Dessuten er den farligere enn større maskiner, bla fordi den velter lettere. Hydraulikken på en slik liten maskin er sterk. Møter den noe tungt er det maskinen som flytter seg og ikke det du har tenkt å flytte.

Er det noen som har tro på  en slik liten bedrift? eller er det ikke noe å satse på?
jeg har jo egentli ikke noe å tape, da jeg kan selge den igjen da jeg er ferdig med mitt. litt av grunnen er også att jeg har lyst til å se åssen det er å drive en egen bedrift.
Jeg har fått forespørsler bare fordi folk har sett meg grave, men jeg har ikke forsikring som dekker dette eller maskinførerbevis, så jeg har sagt nei fordi jeg ikke vet om det juridiske er iorden. Det bør du sjekke.
   #2
 9 677     Kysten     0
Som Hans skriver så er det greie maskiner dette til trange plasser og til presisjonsjobber. Men det går også an å rote det skikkelig til med en sånn maskin. De er smale og det gjør at de kommer til mange plasser men det gjør også at de velter lett. Om du driver utleie uten fører vil det nok også bli endel slitasje på maskinen med påfølgende vedlikehold. Om det primært er til å gjøre graving på egen eiendom så er det jo bare å forsøke seg. Kjøp en med sterk nok motor, som du har lov å kjøre i jobb for andre. Denne kan ta realtivt store stein men pass på å ikke velte maskinen når du svinger rundt. Hvilke regler som gjelder for utleie vet jeg ikke. Det er nok et marked for utleie av maskiner, du kan jo sjekke område du bor i hvor mange som driver med det og hvor stor konkurranse det er lokalt. Danmark kan være et greit land å kjøpe brukt fra har jeg skjønt. De bruker endel store pusseskuffer der over så det kan være slitasje på feste anordning for skuffen på de.
   #3
 7     0
Jeg er også inne på denne tanken med å kjøpe en minigraver å starte for meg selv. Men hva finnes av lover å regler for i kunne grave for andre(næringsvirksomhet)
Er det bare å ha Maskinførerbevis M2? Eller trenger man noe form for sentral godkjenning etc?

Til trådstarter, slett gjerne innlegget mitt hvis du føler dette ikke hører hjemme i din tråd  :)

Mvh Thomas.
   #4
 5 327     0
Du må ha godkjenning om du skal utføre søknadspliktig arbeid for andre der du er ansvarlig.
Om ikkje det er søknadspliktig, kan du grave i vei, men i næring må du CE godkjent maskin, samvarserkæring og  årlig godkjenning av maskin. Om maskina er større enn 15kW må du ha maskinførerkurs og dokumentert opplæring på maskina/maskintypen.
Og du bør ha nødvendige forsikringer i orden, ansvar og yrkesskade er vel minimum, eg vil vel anbefale brann/maskinskade (kasko) i tillegg på nyare maskiner.
   #5
 7     0
Vet du hva som kreves for godkjenning? Eller er dette noe som varierer fra kommune til kommune? Har prøvd å søke en del rundt på nettet angående dette teamet, men har ikke lykkes å finne noe.

Tusen hjertelig takk for svar Oblygre:)

Mvh Thomas.
   #6
 5 327     0
http://no.wikipedia.org/wiki/Ansvarsrett

    Ansvarlig utførende er den eller de som skal utføre bygge- og/eller anleggsarbeidene i et tiltak. Normalt er dette entreprenør i betydningen entreprenørfirma, håndverksfirmaer som byggmester, rørlegger, murer, gartnerfirma m.fl.Det er lovbestemmelse om ansvarlig utførende i pbl § 23-6. Oppgavene for ansvarlig utførende er nærmere presisert i SAK § 12-4.

    De ansvarlig utførende skal også avgi samsvarserklæringer med bekreftelse på at utførelsen er gjort i samsvar med lov og forskrift, samt at utførelsen er i samsvar med prosjekteringen. Også denne samsvarserklæringen gis til ansvarlig søker.


Krav for å bli godkjent - Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) kapittel 11 - http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488

§ 11-1.Kvalifikasjonskrav

I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet slik det fremgår av organisasjonsplanen etter § 10-1 første ledd bokstav a, jf. § 1-2 første ledd bokstav c, herunder at det benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid innenfor det omsøkte godkjenningsområdet ivaretas i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

I søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket vise at det i tiltaket benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas, jf. § 10-2 andre ledd. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved tildeling av ansvarsrett etter § 9-1 femte ledd, andre og tredje setning.

Kontrollforetak må ha relevante faglige kvalifikasjoner innenfor det omsøkte godkjenningsområdet, dvs. hhv. prosjektering og/eller utførelse i tillegg til kontroll.

   #7
 470     Eide på Nordmøre     0
Vi utvidet våre ansvarsretter i fjor, så jeg har litt kjennskap til prosessen.
Først må du søke og få innvilget ansvarsrett hos kommunen i noen prosjekter før du kan søke sentral godkjenning og bruke de tidligere prosjektene som referanseprosjekter. De ulike tiltaksklassene stiller ulike krav til kompetanse i foretaket (eller personer som foretaket har avtale med), tiltaksklasse 1 (enkleste tiltak) krever fagbrev, tiltaksklasse 2 krever Teknisk Fagskole/Ingeniørhøyskole. Alternativt må du ha dokumentert erfaring innen faget. I tillegg må du ha et dokumentert og fungerende kvalitetssikringssystem. Sentral godkjenning gjelder for 3 år om gangen.
Signatur

   #8
 836     Østfold     0
I starten av tråden tenkte jeg at trådstarter f.eks kunne hjulpet meg med å grave noen titalls meter med grøft for å plante en hekk, men ser at nå drar det avgårde med sentrale godkjenninger osv..hehe

Begrepsforvirring tro? Ellers er vel ikke dette en bigeskjeft, men mer et yrkesvalg og oppstart av et litt større firma?

Edit: ser at svarene er godt kvalifiserte, mente mer om trådstarter var tydelig nok på hva han ville:)
Signatur
   #9
 5 327     0
Distinksjonen består i om det skal utføres arbeid som krever ansvarsrett (og derved godkjenning) eller ikkje.
Krava iht. AML gjelder uansett om det er binæring eller hovednæring.
   #10
 10 486     Akershus     0

i næring må du CE godkjent maskin, samvarserkæring og  årlig godkjenning av maskin.


Hvor står dette? Det strider mot hva jeg har lest, og også ble fortalt da jeg kjøpte "ny" maskin hos Volvo Maskin nå i vår.
Snakker om maskin under 15 kw.
Signatur