304    14    0  

Gesims

 6     0
jeg skal til å planlegge nytt bygg der gesims er begrenset til 3,5m og møne på 6m.
jeg ønsker to etasjer med så lite knevegger som mulig. for å gjøre det ekstra komplisert så skal dette stå på en grunnmur på ca 180cm.
noe som har en ide om hvordan denne konstruksjonen kan se ut?

wth
   #1
 170     NA     0
Tenker saltak med sperretak uten hanebjelke, eller høyt plassert bjelke, er beste løsningen..
Grunnmur bør du ta helt opp til plan 2, blir en dårlige konstruksjon dersom du avslutter den lavere.

Krav til romhøyde er vel 2,4 m for opphold, så sammen med tykkelse på etasjeskiller setter det laveste høyde i plan 2.
  (trådstarter)
   #2
 6     0
Takk for svar. Hva tenker du på med at grunnmuren bør gå helt opp til plan 2?
Laveste høyde tenker jeg og må bli i plan 2. Dette er en fritidsbolig så plan 2 skal være loftstue + ett par soverom
   #3
 5 111     Sørnorge     0
Mansardtak vil gi deg best utnyttelse av øverste etasje.
http://www.planlösning.com/olika-taktyper.html

Taktypen er utbredt i sverige. Øverste del av taket kan gjøres ganske flat, og nedre del kan gjøres så bratt at den nærmest blir en vegg.

Hvis man sier at huset er 8m bredt, isolasjon mot grunn kan gjøres under bakkenivå, mønet på midten, øvre del av taket får 5grader fall, og du vil ha 50cm isolasjon i taket, vil du kunne ha 5,25m total innvendig høyde. Det gir 15cm margin ved 2 etasjer med 2,4m takhøyde og 30cm etasjeskille.
Hvis man i samme tilfellet sier at nedre del av taket har 85grader helling, vil man bare få redusert takhøyde i 40cm av overetasjens bredde (20cm på hver side).
  (trådstarter)
   #4
 6     0
Mansardtak vil gi deg best utnyttelse av øverste etasje.
http://www.planlösning.com/olika-taktyper.html

Taktypen er utbredt i sverige. Øverste del av taket kan gjøres ganske flat, og nedre del kan gjøres så bratt at den nærmest blir en vegg.

Hvis man sier at huset er 8m bredt, isolasjon mot grunn kan gjøres under bakkenivå, mønet på midten, øvre del av taket får 5grader fall, og du vil ha 50cm isolasjon i taket, vil du kunne ha 5,25m total innvendig høyde. Det gir 15cm margin ved 2 etasjer med 2,4m takhøyde og 30cm etasjeskille.
Hvis man i samme tilfellet sier at nedre del av taket har 85grader helling, vil man bare få redusert takhøyde i 40cm av overetasjens bredde (20cm på hver side).

Interessant......
wth
   #5
 170     NA     0
Takk for svar. Hva tenker du på med at grunnmuren bør gå helt opp til plan 2?
Laveste høyde tenker jeg og må bli i plan 2. Dette er en fritidsbolig så plan 2 skal være loftstue + ett par soverom


Du skrev at du skal ha grunnmur på 180 cm, da bør du utføre hele 1. Etasje med betong/grunnmur. Skal du ha en skjøt midt på veggen i kjelleren får du en merkelig konstruksjon.
   #6
 5 111     Sørnorge     0
Hvorfor er grunnmuren 180? Er bakkenivået enkelte steder 180 over bakkenivået andre steder? Er det grunnmuren fra et gammelt hus som skal gjenbrukes?

Det er vanlig at grunnmuren går opp til et etasjeskille. Normalt skillet mellom kjeller og 1. etg. Da får bjelkene i etasjeskillet noe stabilt å ligge på, og bjelkene får også en forsterkende funksjon av muren i retning ut/inn. Om man har en vegg murt opp til et visst stykke, og deretter treverk videre opp til etasjeskillet blir faktisk veggen skjøtet og får lite motstandskraft mot knekk i skjøten. Det kan f.eks være et skred, kollisjon med kjøretøy, eller kraftig vind. Det er ikke noe problem å kompensere styrken på andre måter, men slike ting krever ekstra konstruksjon og ekstra plass, som gjerne gir mindre boareal. Også blir det fordyrende. Det er helt sikkert også andre grunner til å unngå en slik løsning.

Mye enklere og billigere å bare mure litt høyere til der etasjeskillet skal være. Vil du at trefasaden skal starte ved 180cm, kan du bare la kledningen ligge utenpå muren ned til dette nivået.
HSt
   #7
 24 898     Lillestrøm kommune     0
Jeg er ikke  overbevist om TS skal ha beboelse i denne kjelleren eller om det bare er en mur som det er fylt opp bak. Det går hardt ut over takhøyden i så fall

   #8
 19 347     Akershus     0
Hvis grunnmurhøyden er 180, så kan dette tyde på skrått terreng? Hvorfra regnes gesimshøyden, fra gjennomsnitlig terrenghøyde rundt boligen?
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 6     0
Ingen beboelse i "kjeller", kun til oppbevaring + div teknisk. vil ha den så høy som mulig for å kunne få utsikt. Tomten er delvis skrå og nok ikke mulig å bygge kjeller under hele hytta. (Uten å sprenge). Reguleringsplanen sier 6m møne og 3.5 gesims.
HSt
   #10
 24 898     Lillestrøm kommune     0
Det blir jo da 1 1/2 etg hus oppå en sokkel, dvs skråtaket i 2.etg begynner nesten ved gulvet

Tilbake til tegnebrettet og lag en hytte tilpasset tomten med hovedplan i 2.etg