#91
 267     2
Lite takutstikk er nok for at regnvannet skal renne nedover og ødelegge ytterkledning, dør og vinduer slik at snekkerne får masse reparasjonsjobber fremover.

Det er ikke så lenge siden Selvaag utfordrert en håndverkstradisjon innen bygging i Norge som ikke var hensiktsmessig og bidro muligens til at mange hadde dårligere bokvalitet.

Husene til Selvaag er utrolig kjipe, og er heldigvis bunnivået i norsk byggeskikk. Om det førte til dårligere bokvalitet, tja: Det gjorde det mulig for folk å få seg en "rimeligere" bolig.
Jeg har prøvd å finne ut noe om funksjonen til takutstikk. Det lille jeg klarer å finne sier at vanlig størrelse på takutstikk har i beste fall veldig lite å si for vedlikehold av vinduer og fasader. Det hjelper litt, men bare litt. Regn faller sjelden rett ned.

Min erfaring er at takutstikk hjelper mye.

Sånn 10 år senere så kan det virke som at du har rett i at takutstikk hjelper mye. 10 år gamle hus som er råtne. Mye feil, men blir jo ekstra straffet når takutstikket i endene er så kort.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/janMPz/thomas-hebo-maa-skifte-kledningen-paa-huset-etter-10-aar-huset-er-pill

HSt
   #92
 35 886     Lillestrøm kommune     2
Oslo kommune har masse moderne kledning ubehandlet osv som det går råte i. På
Boligfeltet hos meg har jo vegger holdt lengre enn 10 år men nå byttes kledning på
Gavlvegger uten takutspring på mange av husene og mange velger å bygge takfremspring. Tror de fleste husene er fra ‘85-87

Tak fremspring kan også redusere varmebelastning inne sommerdtid ved at en får noe skygge, vinterstid får en fortsatt solvarmen pga lavere solhøyde
   #93
 24 227     Akershus     2
Tror hus uten takutspring er dagens mote. Har selv langside mot syd og vanlig takutspring. Taket har aldri hindret ønsket solinnstråling, dvs varmehenting.
I nærheten står ca 30 eneboliger i kjede. Alle ble bygget med shingeltak og uten utspring i gavel. Over tid er mange renovert til taksten. Alle slike renoveringer har samtidig fått utspring i gavl. Om dette er begrunnet med råte eller tradisjonsbygging skal være usagt.
Signatur