2 287    1    0  

Trapp og planløsning

 141     0
Hei.

Dette er kanskje et dumt spørsmål, men for meg er det viktig å få svar på:
Når en skal tegne inn en trapp på ei plantegning, er trappehullet i 2. etasje alltid like stort som golvplassen trappen tar i 1. etasje, forutsatt normal takhøyde? Jeg tenker her på en 180 graders svingt trapp.

ivo
   #1
 496     0
Det blir et rektangulært hull i bjelkelaget rett over identisk med gulvplassen trappen tar under. Størrelsen på "hullet" er avgjørende for om en får plass til f.eks repro etc. Se gjerne på www.stryntrappa.no el.l. for å finne ut hvordan en regner på dette.