5,326    11    0  

Uttrekkspris på deler av boligleveransen

 20     0
Heisann!

Vi er midt i planleggingsfasen av ny bolig og vi ønsker å trekkke ut all innvendig snekkerarbeide i 2. etg. Dette arbeidet ønsker vi først å utføre senere når vi trenger rommene og pengene strekker til.  Pengene vi sparer på dette ønsker vi å benytte til standardheving av 1. etg og forhåpentligvis få råd til full kjeller.

Men, når vi trekker ut noe synes jeg det som trekkes ut ikke gir de største utslagene i kroner og ører. Men, når vi skal legge til noe snacks - da skyter prisen i været.

Noen tips og råd om hvordan vi bør håndtere dette? Egentelig provoserer dette meg veldig merker jeg....
Siste redigering: Thursday, December 6, 2007 6:56:49 AM av hissa

   #1
 15     Risør     0
Ja, slik er det vel....

Så for du skal legge til noe i leveransen koster det så det svir, men så fort du ønsker å trekke ut noe er det plutselig ikke verdt en dritt.

Dette kalles FORHANDLINGER!!!

Stå for all del ikke med lua i hånda når du forhandler! Det er du som er kunden og boligleverandøren VIL ha DEG som kunde.
Signatur
   #2
 21     0
Ja, som Risor skriver er dette forhandlinger.

Slik gjorde vi det:
Først fikk vi en pris på prosjektet som ble 2.300.000.

Så gjorde vi masse endringer på planløsning og snakket ikke om pris i det hele tatt.
Noe ble trukket ut og noe ble trukket i fra.

Deretter fikk vi en ny pris på 2.500.000.

Så ga vi klar beskjed om at hvis vi skal gå for dette så må prisen bli 2.350.000.

Boligleverandøren ristet på hodet og bare lo....dette gikk ikke!

Vi takket for tiden og arbeidet som var nedlagt og sa at vi skulle snakke med banken.
2 dager senere sendte vi en mail og ga beskjed om at vi til nød kunne strekke oss til 2.400.000.

Etter masse regning og syting ble prisen 2.400.000 - vi var strålende fornøyd - og det var sikkert boligleverandøren også  ;D
Signatur
   #3
 16     0
Jeg blir kvalm av folk som irriterer seg over prisen på kaviartuben og prisen på en kurv med jordbær. MEN, når de skal bygge hus - da renner 100-tusen ut av lommeboken HELT ukritisk.

PRUT PÅ PRISEN! Boligleverandører har MASSE å å på!

   #4
 2,172     Oslo     0
Min påstand:

Den som ikke er komfortabel med å presse priser, forhandle priser ned og leveransen opp bør IKKE ta rollen som selvbygger.

Jeg tør påstå at ALLE priser kan forhandles.
Til og med på Maxbo fikk vi 20-30% rabatt hvis vi valgte å "love på tro og ære" at vi skulle kjøpe ALT til huset der. Jugekors er lov sa kundekonsulenten  ;D
   #5
 27     0
Vi har lovet oss selv å sette alle kroner vi klarer å prute ned på en egen konto.
Dvs. alle innkjøp som er betydelige skal prutes ned fra utgangsprisen/pristilbudet.

De pengene vi sitter med på kontoen når huset er oppført skal vi bruke på noe hyggelig.
Det kan enten være nedbetaling på lån, en ferietur, en tur ut å spise eller litt av alt  :)

Det hører med til historien at kona ser på pruting som en folkesport He-He  ;D
   #6
 30     0
Jeg er helt enig i mye av det som skrives her.

Det er to parter i en slik byggeprosess, og som boligbygger står man rimelig alene når det kommer til å sitte på pengesekken. Svært mange boligbyggere ser ut til å glemme dette, desverre. Nå man sitter på pengesekker så sitter man også på de beste forhandlingskortene!

Så langt i byggeprosessen har vi prutet ned ca 300.000 med stort og smått. Hvor mye av dette som er reelt prisavslag er jeg usikker på, men det gir en god følelse. Lurer bare på hvor mye mer vi kunne ha presset prisene  ???

Boligmarkedet stagnerer litt nå, og jeg merker selv at både snekkere, gravere, murer, elektrikere og rørleggere begynner å bekymre seg LITT for 2008 og 2009. Det er bra!
   #7
 738     0
Lurer på om det er for sent å prute når en da har valgt leverandør?
Vi har klausul og er fastlåst til et snekkefirma som skal levere alle trevare og sette opp huset.
Kan en da prute noe særlig på prisen? vi må jo bare godta det han kommer med for vi må jo uansett velge han....
Noen formeninger?

   #8
 5,112     Troms     0
Jeg mener at dette skal være regulert i Bustadoppføringsloven. Det man trekker ut skal stå i forhold til reell pris og ikke kunstig lavt ift en evt økning. Jeg har lært litt nå og kommer til å kjøre en følgende løsning for fremtiden:

Vel et standard hus og trekk ut det du ønsker, del for del. Ja dette tar lang tid, men det kan kanskje lønne seg. Ta utgpunkt i std leveransebeskrivelse. Be om å få pris uten kjøkken. Når du mottar det så ber du om å få fratrekk for eks sponplater på alle vegger (hvis du skal kle med Huntonit selv eksvis). Deretter ber du om fratrekk for VVS hvis det er ønskelig osv. Slik kan du fortsette til du er fornøyd. Husleverandøren får da ikke mulighet til å  skjule sine uttrekk. Bruker du et par mnd på dette så kan du når du har trukket ut alt gå i gang med å be om å få oppgraderinger ut over standard og disse må jo stå i forhold til utrekkspris. Eks vis. fjern 20 elpunkter fra std leveranse og se hva det koster. Deretter vet du at for å oppgradere med 20 punkter så skal du ikke betale mer enn hva de trakk ut. En stikkontakt er fremdeles en stikkontakt......

Særlig på el leveranser er dette lurt da husbyggerfirma ofte allikevel henviser til egne samtaler for ionstallasjon. Dette skal kunne gjøres ved å henvise til Bustadoppføringsloven, og det skal ikke være urimelig differanse på uttrekk og tillegg. Alternativt er jo å fjerne installatøren og innhente eget anbud fra annen leverandør, ulempen er ofte å koordinere dette selv da under husoppføring, men kanskje verdt det for å spare 50 000?
Signatur
are
   #9
 60     0
Eksempel:

Vi trakk ut elektrikerleveransen og fikk et avslag på kroner 48.000,-
Nå klarer vi ikke å få den samme jobben gjort for under kroner 84.500,-

I følge husleverandører priser elektrikerne inn slike standardleveranser LANGT under kostpris nettop fordi de VET at det kommer masse tillegg.

Tillegg både i form av "must" som ikke er med i kontrakten (jording, kabeltv, telefon, alarm, ringeklokke osv) og oppgraderinger (downlights, flere punkter ++++)

Vi føler oss litt lurt  ;D
Signatur
   #10
 5,112     Troms     0
Dette er svar jeg har skaffet fra HL:

"Hvis det er avtalt vederlag, skal dette betales. Hvis vederlagets størrelse ikke er avtalt på forhånd, skal forbrukeren betale et vederlag som dekker nødvendige kostnader og et rimelig påslag. Hva som er et "rimelig påslag", altså fortjenesten for entreprenøren, må vurderes konkret. Det er vanlig å beregne påslag som en viss prosentsats på materialkostnadene.

Eidsivating lagmannsrett har avsagt en dom om påslag (LE 2002 nr. 00219), hvor konklusjonen var at normalt påslag var 12% på materialer og 10% på underentreprenørers arbeid.

Det følger av forarbeidene at i "nødvendige kostnader", ligger også en rimelighets- og forsvarlighetsstandard. Kort sagt skal det betales gjengs pris, dersom den ikke er urimelig."
Signatur