#12
 9     Akershus     0
Vil tilføye en liten ting;
Vårt anlegg (pumpe og tank) til vannbåren varme er på str med kun 1 stk kjøleskap 

= liten acu tank og overdreven bruk av systemet som forkorter levetiden
desverre sant ....
Signatur
   #13
 73     0

Har inntrykk av at de aller fleste av oss minimum gjør noen justeringer på et ferdighus. Et hus skal jo gjenspeile og realisere litt av hva vi står for og tror på ;-)

(...)

Et rom for varig opphold skal ha minimum 15 kubikk med luft, ved 2,40 takhøyde tilsier dette at rommet minimum skal være på 6,25 kvm.

(...)


Kan noen fortelle om dette fortsatt er riktig?

Byggteknisk forskrift av 2010 er rund i kantene og inneholder så vidt jeg ser ikke noe minimumskrav til romvolum, kun dette:

"§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. "
   #14
 34     0
Angående plantegning
Corbusier - google om du ikke kjenner navnet - hevdet at planen var generatoren.
Planen gir egentlig alt.

Når jeg tegner planer liker jeg å rydde.
Det betyr at jeg liker å tenke på regelmessighet og rytme, at vegger står på linje og at proporsjonene er gode. Dette fordi det

1.
Klargjør organiseringsprinsipp og funksjon

2.
Inviterer til et konstruksjonssystem

3.
Når disse er på plass begynner man å nærme seg arkitektur - den arkitektoniske ide.
Det jeg mener med det er den ideen som kan tegnes som en barnetegning og som samler funksjon rom og konstruksjon


Dette sitatet fra Steve Jobs synes jeg er relevant:

That's been one of my mantras - focus and simplicity. Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it's worth it in the end because once you get there, you can move mountains.