8 991    7    2  

OSO Gråvannsvarmegjenvinner ES 120 : Svar fra OSO Hotwater

 1     Buskerud     1
Hei
Veldig hyggelig for OSO med diskusjon og deling av brukererfaringer av våre produkter.
Vi får da konkrete tilbakemeldinger slik at vi kan lage best mulig produkter.
Vår gråvannsvarmegjenvinner (ES 120) er det produktet som skiller seg mest fra våre standard produkter.
Vi selger ikke mye av dette produktet og er ydmyke og sier at dette er for de spesielt interesserte. Dette er selvfølgelig fordi det kreves en innsats fra beboer mtp rengjøring osv.
Vanligvis fases produkter med lavt salgstall ut, men på grunn av OSOs miljøprofil ønsker vi å ha denne type produkt i vårt sortiment. Det blir derfor et nisjeprodukt.

Jeg har fått inntrykk av at det er 3 temaer som har gått igjen i diskusjonene her i dette forumet:
1. Luktproblematikk
2. Effekt og besparingspotensial
3. Utskilling av kaldt og varmt vann fra f.eks oppvaskmaskiner.

1.Lukt.
Ja det lukter vond i avløpsrørene. Men denne lukten må selvsagt ikke komme ut i rommet. For de første modellene hvilte topplokket av sin egen og coilens tyngde mot en pakning. Dette gikk greit så lenge rørleggeren brukte plastrør (pex). Et problem vi oppdaget var når det var mye spenn i rørene (kobber el.) slik at pakningen under lokket ikke holdt tett. Derfor har vi forbedret tettingen av lokket. Nå strammes lokket på med fire vingemuttere. I tillegg brukes en bedre pakning. Vi håper dermed at luktproblematikken er løst.

2. Effekt og besparelse.
Når det gjelder prisen for produktet er jeg enig i at denne er noe høy. siden dette produktet er så spesielt klarer vi ikke å produsere det på vanlig måte med roboter på et samlebånd. derfor blir dette manuelt håndarbeid hvor en mann bruker ca 4 timer pr tank. Salgstallene er foreløpig ikke høye nok til å forsvare en investering for mer automatisert produksjon.
Besparelse: vi tester produktet etter Europeiske teststandarder som spesifiserer et visst tappemønster. Når vi bruker denne testen måler vi virkningsgrader ofte over 60-65%, men gjennomsnittet er litt over 50 %. I virkeligheten blir det selvsagt mye "grums" i denne tanken som vil redusere denne virkningsgraden. Denne reduksjonen er selvsagt avhengig av rengjøringsfrekvensen. Et edruelig estimat er derfor at det kan regnes ca 40 % virkningsgrad som vil si tilsvarende besparelse. Om dette er en lønnsom investering kan jeg ikke garantere fordi det er avhengig av installasjonskostnadene. Dette produktet egner seg som oftest for nybygg der grå- og sortvann kan separeres. Besparelsen øker ved økt andel dusjing i forhold til bruk av store badekar. Har man et 240 liters badekar vil ES 120 kun ha kapasitet å magasinere halvparten av denne varmen. (Derfor skal jeg ha 2 stk koblet i serie hjemme Wink )


3. Utskilling av kaldt og varmt vann fra feks oppvaskmaskiner.
Ja dette er et forbedringspotensial. Spesielt for vaskemaskiner. Men det trengs da en ventil (dimensjon?) som fører gråvannet forbi ES 120 når gråvannets temperatur er lavere enn i tanken. Om dette er en lønnsom vet jeg ikke, men dette blir en bevegelig del, dvs en feilkilde..


Ellers kan det nevnes at ES 120 bør/skal monteres tørt, frostfritt og ved et sluk. Videre anbefales tilrettelegging for rengjøring

God helg!

Med vennlig hilsen
Teknisk Sjef i Oso Hotwater

   #1
 6     trondheim     0
Fint å ha innspill fra leverandøren her med litt mer opplysninger enn det som finns på egen brochure. Snakk om brochure, der er det skrevet at utstyret er vedlikehold-fri, regelmessig rengjoring er ikke nevnt, men OK.

Du sier at du gjerne tar kommentar fra brukere for videre forbedring, vel det viktigste som jeg ser for meg er tømmingshullet (3/4") som er for liten og feil plassert, det ligger en død-zone på bunnen som skal være perfekt for å samle tungeste gjørmen.

Når det gjelder bruk med badekar, kan du spare deg den tillegg tanken, for at neste gang du skal måtte fylle varmvannberederen (dvs trekke ut varmtvann), kommer det uansett varmere varmtvann inni tanken, derfor det du sparer der er marginalt og det skal ta veldig lang tid før du betaler tanken nr. 2 tilbake (vel kanskje du får en gunstig pris på den...)
   #2
 3 109     Norge     0
Eg har montert en 2" kuleventil helt i bunnen av tanken som går direkte ned i kloakken, ca en gang i måneden opnar eg denne og tømmer tanken for slam og vann.
tar meg 1 minutt kvar gang.
dette var noko eg planla når eg la kloakken og støpte gulvet i tekniskrom.

Når eg får tid skal eg lage en liten "blog" med bilder her inne.
Siste redigering: 23. mai 2011 23:05:59 av aktiv
   #3
 22 852     Akershus     0
På privaten har jeg litt aversjon mot alt som er for teknisk. Keep it simple og det er enklere i innstallasjon og drift.

Når det gjelder varmegjennvinning fra avløpsvann ville jeg gått for en "kryssvarmeveksler" for dusjvannet og stoppe der.

En ting jeg forundres over er at ikke hoteller, skoler og badeland er mer interessert i varmegjennvinning av vannvarme.
Signatur
   #5
 3 109     Norge     0
Husk at det er store mengder med varmtvatn frå vaskerom og kjøkken, dette meinar eg kan være fornuftig å ta med også.

Einaste ulempa er at det kjem mykkje dritt og slam frå kjøkkenet, men det reiser vidare ved å opne bunnventilen (3-4 gangar i året) som eg moddifiserte tanken med.
   #7
 6     trondheim     1
Etter 4 år erfaring med denne produkten kan jeg dele noen tall om virkningsgrad: vanntemperatur økning gjennom apparaten er 8 - 10 grader (vannet kommer på 4 - 8 grader hos meg). Vi er en familie på 5 som bruker ca. 200 L varmtvann per døgn, dvs en besparelse på 2,1 kWh per døgn. Tar jeg bort 1 måned ferie per år ut av huset, har vi da bespart 700 kWh/år, dvs ca like mange kroner.
Mere tall? ok, for huset vårt (TEK2010 standard), er dette en 3% reduksjon av el bruk. OSO ES120 kjøpte jeg 9900 kr, dermed skal den betales innen 14 år.
Rengjøring gjør jeg en gang per år: tømming + pumping av bunnen med en håndpumpe (nødvendig fordi den som designa apparaten har bommet med plassering av tømmingsrør - se en eldre post på samme tråden) og litt skylling med hageslange: total ca 1 time/år, helt greit.
Med andre ord, gjør man det for miljøbevisheten uten å tappe penger, og det er bra!

Endelig, merk at huset ble byggd med tanke på å ha en slik varmeveksler, dermed avløpet fra kjøkkenet har sitt eget avløp som IKKE går gjennom ES120. Jeg fraråder på det sterkeste å montere en slik hvis du ikke har mulighet å skille kjøkkenavløpet med resten.