12,410    21    3  

Akkumulator tank: Hva er det og hvordan fungerer den

TML
 466     M&R     0
Voen som kan forklare meg hva en Akkumulator tank er og hva den gjør.

   #2
 1,421     Bærum     1
Og hensikten med å lagre det varme vannet er at varmekilden f.eks. ikke leverer varme hele tiden, f.eks. ved vedfyring eller solvarme. Tanken akkumulerer (lagrer) varmen slik at man kan bruke den på et tidspunkt når varmekilden ikke produserer varme, f.eks. om natten ved bruk av solvarme.
Signatur
   #3
 114     0
Kanskje litt på siden, men prøver likevel..
Jeg ser at endel leverer luft/vann varmepumpe koblet til dobbeltmantlet bereder. Noen mener at dette ikke er en god løsning og at det er bedre å bruke en akkumulator tank. Ser at noen har forklart dette før, men uten at jeg har skjønt helt problemstillingene.  Noen som orker å ta en runde til, forstålig... ;D
   #4
 17     0

Kanskje litt på siden, men prøver likevel..
Jeg ser at endel leverer luft/vann varmepumpe koblet til dobbeltmantlet bereder. Noen mener at dette ikke er en god løsning og at det er bedre å bruke en akkumulator tank. Ser at noen har forklart dette før, men uten at jeg har skjønt helt problemstillingene.  Noen som orker å ta en runde til, forstålig... ;D


Javisst kan vi det, men om det blir noe mere forståelig får du avgjøre selv..  ;)

Den overste tanken i en dobbeltmantlet bereder brukes til tappe/forbruksvann, denne skal normalt sett holde en temperatur på ca 70 grader.

Den underste delen av en dobbeltmantlet bereder brukes til gulvvarme, denne skal normalt sett ha en temperatur på mellom 35-45 grader alt etter utetemperaturen og varmebehovet.

Problemet blir da at siden den øverste tanken har såpass høy temperatur vil denne i enkelte tilfeller avgi varme til den kaldere tanken under, og i noen tilfeller vil ikke da varmepumpa starte og det hele blir veldig uøkonomisk.

Løsningen på problemet er da å montere en ekstra varmvannstank, samtidig som man kopler bort varmekolbene i den øverste tanken på den dobbeltmantlede berederen.
Man må også kople utløpet (forbruksvann/tappevann) til innløpet på den ekstra varmvannstanken, og videre kople utløpet fra den nye tanken videre til forbruk/varmt tappevann fordeling i huset.

Det man da oppnår er at den nederste tanken i den dobbeltmantlede berederen ikke blir oppvarmet av tappevannet i den overste delen, tappevannet blir da hele tiden forvarmet av varmepumpa før det går videre til den ekstra varmvannstanken.


   #5
 308     0
Har gammel ctc256 sentralfyr med tappespiral som går på pellets og el.kolbe.
Har tenkt på å utvide med en dobbelmantlet bereder. Ser for meg følgende fordeler:

Vinter: Får færre oppstarter på pelletsbrenneren. Større kapasitet på varmtvanns levering (mindre sjangs for at el.kolben slår inn).

Sommer: Kobler ut pellets (tror oppvarming av varmtvann med pellets om sommeren er lite lønnsomt. Tappevannet blir forvarmet av "radiatorvann".

Vil dette fungere så bra som jeg tror? Hva koster en slik bereder?
   #6
 114     0
Takk for en god og forstålig forklaring! Kan du svare på følgende spm også?

Bør man derfor heller kjøpe 2 tanker, en til tappevann og en til gulvvarmen?
Vil en stor akumulatortank gjøre samme nytten?
   #7
 837     0

Den overste tanken i en dobbeltmantlet bereder brukes til tappe/forbruksvann, denne skal normalt sett holde en temperatur på ca 70 grader.

Den underste delen av en dobbeltmantlet bereder brukes til gulvvarme, denne skal normalt sett ha en temperatur på mellom 35-45 grader alt etter utetemperaturen og varmebehovet.

Problemet blir da at siden den øverste tanken har såpass høy temperatur vil denne i enkelte tilfeller avgi varme til den kaldere tanken under, og i noen tilfeller vil ikke da varmepumpa starte og det hele blir veldig uøkonomisk.


Men er det ikke slik at styringssystemet har blandeventiler, altså at en blander inn varmt vann i det kaldere returvannet før det sendes en ny runde? I så fall spiller det vel ingen rolle om akkumulatorvannet har temp på 70 grader selv om turvannet skal ligge på 35?

Spør kansjke dumt nå, dette har jeg absolutt ingen peiling på  Smile

   #8
 3,997     Oppland     0
Det stemmer, den blander bare inn varmere vann for å få den temperaturen du ønsker.
Men i gamledager var det sikkert slik at de varmet opp vannet til ønsket temperatur og kjørte det gjennom radiatorene (uten at jeg vet sikkert).
   #9
 17     0

Takk for en god og forstålig forklaring! Kan du svare på følgende spm også?

Bør man derfor heller kjøpe 2 tanker, en til tappevann og en til gulvvarmen?
Vil en stor akumulatortank gjøre samme nytten?


Jeg mener at det beste er å bruke en varmvannstank for tappevann i tillegg til den dobbeltmantlede berederen, men at man da kopler ut  varmekolbene i den øverste delen på den dobbeltmantlede, da vil tappevannet bli forvarmet når det passerer igjennom den dobbeltmantlede berederen påvei til den ekstra tanken, den ekstra tanken vil da ikke bruke mye strøm på å heve temperaturen den siste biten.

Med bare en stor akkumulatortank og en vanlig bereder vil du ikke ha muligheten til å forvarme tappevannet.