271    24    5  

Dårlig vanntrykk

 4     0
Hei

Vi kjøpte oss hus i vinter, vanntrykket i boligen og utekrana er veldig lavt,  for å fylle en 10L bøtte tar det ca 1 minutt og 40 sekunder.

Hva som er problemet og hva som kan gjøres aner vi ikke, derfor sjekker vi her før vi kontakter rørlegger.

Vi har felles privat vann med noen andre hus i nærheten, vi har også en trykktank. Hvordan trykket er hos andre vet vi ikke, da de eneste vi har hatt kontakt med ikke snakker norsk/engelsk🙈

Legger ved bilder av inntaket ,trykkmåleren og trykktanken. Den rødehendelen er til utekrana.

Hvor mye vil det komme på å få bedre vanntrykk? Vet det er lokale forskjeller i pris men greit å vite om det er snakk om 10 000 eller 100 000,-

Tusen takk på forhånd for svar.
Dårlig vanntrykk - 20220608_121920.jpg - Bjorn88
Dårlig vanntrykk - 20220608_121934.jpg - Bjorn88
Dårlig vanntrykk - 20220608_121944.jpg - Bjorn88

HSt
   #1
 32 008     Lillestrøm kommune     1
Statisk vanntrykk er ok, over 4 Bar er helt greit. Tapp vann og mens det renner les av manometeret på nytt. Faller det mye er det en restriksjon før manometer faller det ikke mye er det en restriksjon (innsnevring) etter manometeret

Har dere noe filter ? Det er ofte kilde til trykkfall
  (trådstarter)
   #2
 4     0
Ikke noe filter som vi vet om, har fulgt vannledninger fra inntak i bolig og kan ikke finne noe.

Satte på kjøkkenvasken på fullt og tok nytt bilde, manometer faller litt til under 4.

Jeg ser på manometer att det har en reduksjonsventil, kan det være att denne er skrudd for lavt? Isåfall er det noe man endrer selv eller kontakter man rørlegger?
Dårlig vanntrykk - 20220608_132151.jpg - Bjorn88
   #3
 22 895     Akershus     0
Litt pussig installasjon.

Dere har en trykkreduksjonsventil, trolig stilt til litt over 4 bar. (Den røde indikatorpila viser at enten er trykket hos dere for høyt, eller så er den røde indikatoren feilstilt)

Dere har en akkumulatortank. Det tyder på at vannet her hentes fra brønn via en pumpe. Da må det være en trykkføler et sted. Ikke vist her. En av de andre husene som har dette? På vanlige pumpeanlegg er det trykkbryteren, pressostaten, som stopper pumpa ved oppnådd trykk. Trykkreduksjonsventilen her synes ikke å ha noen fornuftig funksjon.

Vanlige hus/hytte-pumpeanlegg har et innkoblingstrykk på ca 2 bar og utkobling ved ca 4 bar. Offentlif vavv ligger gjerne i området ca 4-6 bar.

Punkt 1, skaff deg best mulig oversikt over hele anlegget.

PS, jordingsklemma synes ikke å være i bruk?Signatur
HSt
   #4
 32 008     Lillestrøm kommune     1
Fordelen er at feilen er innomhus så lenge trykket holder seg. Det er ikke så dyrt som å måtte rette noe ute. Dere har lov til å koble selv, det er en restriksjon eller trykkreduksjonsventil på veien som er synderen. Med ca 4 Bar inn så tror jeg dere kan fjerne alt av eventuelle trykkreduksjonsventiler.
  (trådstarter)
   #5
 4     0
Men da må det vel være trykkreduksjonsventilen der manometeret er som er synderen da uttaket til utekrana er like over og det er like dårlig trykk der?
   #6
 22 895     Akershus     0
Hvor kommer vannet fra? Pumpeanlegg eller kommunalt trykkvann?

2-4 bar er helt vanlig for pumpevann.
Om det er et pumpeanlegg, hvor er pressostaten? Hvem leverer pumpestrømmen?
Hvis det er et pumpeanlegg, hva er hensikten med trykkreduksjonsventilen. Vanligvis vil pressostaten koble ut pumpa ved ca 4 bar.

Manometeret her måler vanligvis trykket etter trykkreduksjonsventilen.

Kort sagt, hvordan er denne vannforsyningen er satt sammen?
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 4     0
Pumpe står i eget bygg ca 100m fra vår boligtomt, denne forsyner boligene i nærheten her. 10-15 hus totalt tenker jeg.

Alle tomtene her er festetomt og det er bortfester som har pumpeanlegget på sin tomt(jorde).

Hva hensikten med trykkreduksjonsventilen siden vi har pumpeanlegg aner jeg ikke desverre.

Aner ikke hvordan andre har det hos seg.

   #8
 22 895     Akershus     0
Pussig at du har akkumulatortank. Jeg ville forventet én felles tank for alle. Det ville også være nærliggende med ett felles filtreringsanlegg.

Si at pumpeanlegget maksimalt leverer 4,5 bar og trykkreduksjonsventilen hos deg er stilt på 5 bar. Da vil systemet funksjonere som om trykkreduksjonsventilen ikke eksisterte og vann vil gå inn i tanken hos deg og tilbake til gatenettet når andre tapper inntil  trykket er falt til under innkoblingstrykket.

For å få en bedre oversikt kan en koble inn er manometer før trykkreduksjonsventilen. Her kan en se pumpas innkoblingstrykk og frafallstrykk. Kanskje kan en også finne dette ved å stille opp trykkreduksjonsventilen til si 8 bar. Dersom pumpa aldri leverer så mye som 8 bar, vil manometeret nå følge pumpetrykket.

Pussig oppsett, skal tro hva som er ideen.
Signatur
HSt
   #9
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Det kan være høyt trykk på pumpe hvis den skal løfte vann opp til andre hytter. Hos oss er det 7.5Bar nede ved sjø 3-4 oppe hos oss.

Hvis nålen på manometeret flytter på seg så vil jeg tro at det virker

Er trykkreduksjonsventil montert gal vei så kan mye skje.

Jeg ville koblet fra og sett om det er mye vann i inntaket. På hytta satte jeg manometeret midlertidig på flere uttak, i starten hadde vi så lav trykk at vi hadde vann i utekran under terrasse men ikke på kjøkken.
   #10
 22 895     Akershus     0
Enig i at i et større anlegg kan trykket være høyere. Da snakker en noe helt annet enn vanlige pumper til enkeltboliger. Slike er gjerne enkle ett trinns sentrifugalpumper, mens større pumper har industrimotorer og er bygget med sammenstablede pumper i flere trinn.

Med innløpstrykk over innstilt verdi og med ventilen montert motsatt, vil trykkreduksjonsventilen funksjonere som innløssperre. Med gatetrykk under innstilt verdi, vil trykkredusjonsventilen være «ikke eksisterende", åpen begge veier.

Første punkt i feilsøkingen her er egentlig å finne ut hva pumpa faktisk leverer. Her bør utfester kunne gi info. 
Ligger huset til TS høyt eller lavt sammenlignet med de øvrige? 
Signatur