1 650    1    0  

Dispersjonsbasert?

 8     0
Hva betyr det at membran er dispersjonsbasert? ???

ivo
   #1
 492     0
Tipper at dette er et ord er direkte oversatt fra engelsk. Dspersion betyr spredning, og kan også bety finfordeling. Går ut fra at dette er et fint ord for smøremembran, men at den kanskje er enda tynnere slik at den "sprer" seg bedre, evt. flyter utover??