55    5    0  

Isolering av avløp

 11     0
Hei,

Pusser opp hytten og skal i den sammenheng installere minirenseanlegg. Dagens avløp går til et nedgravd rør, uten utslippstillatelse, men er isolert og oppvarmet med varmekabler. Sliter med å forstå nødvendigheten av dette, da frost ikke burde være noe problem i et Ø110 avløprsør.. Er det noe som tilsier at et riktig dimensjonert avløpsrør med tilstrekkelig fall burde isoleres?

   #1
 19 556     Akershus     0
Ja og nei.
Vanligvis vil det være litt varme i avløpsvannet. Dette vil holde røret åpent, særlig om det også er noe isolert.

Det skumle er langvarig drypplekkasje og langt uisolert rør. Dryppet renner nedover i røret og kjøles ned. Til slutt fryser det. Neste drypp kommer etter... ...

Been there. Hovedkrana inn til ei hytte holdt bare 99,9% tett. Ut over vinteren frøs avløpet fra  gulvsluket igjen. Her var det ca 1,5 m 110mm uisolert rørføring fra sluket til ned i bakken gjennom krypkjeller. Så lenge hytta er i bruk har det ikke vært noe problem.

Det er md denne erfaringen jeg anbefaler alle å bruke 3-veis utekran, nedgravd til frostfritt. Da stenges huset og dreneres. En kan da også slippe å ha på varmekabel gjennom krypkjeller. 
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 11     0
Takk for svar! Betyr det da at en 100% tett vannkran, i bakken under frost, og vil løse problemet om hytten ikke er i bruk over en periode på vinteren?

Alt av inntak er godt isolert med varmekabler og uten lekkasje så langt jeg kan se, så frykter i grunn kun frost i avløp ved bruk, noe jeg anser som lite sannsynlig.
   #3
 19 556     Akershus     0
3-veiskran innebærer at i stengt stilling er det stengt mot gata, mens røret fra hytta er drenert mot grunnen. Ved en liten lekkasje fra gata, vil dryppet dreneres, ikke stige opp i tilførselsrøret mot hytta. Mao, det skjer ikke noe galt om det oppstår en drypplekkasje i en 3-veis kran. Når krana åpnes, vil gatevannet gå mot hytta og dreneringsutgangen er stengt. Det klønete ved en slik løsning er at kranspindelen bør forlenges slik at den stikker opp av snøen. Ev at stoppekrana legges under en bod e.l.

Nevnte kran som det var problemer med var mindre enn 10 år gammel.

Signatur
  (trådstarter)
   #4
 11     0
Ok, så oppsummert; ingen drypp, ingen frost, ingen problem. Ved bruk vil avløpet tine seg selv pga temperatur på avløpsvann?
   #5
 19 556     Akershus     0
Vet ikke generelt, men vår erfaring er at det ikke er noe problem med 110mm ca 1,5-2 m uisolert gjennom ventilert krypkjeller. Dette i 900 m Hallingdal.
Problen oppstod over mnd med svakt drypp til sluk, da frør det.
Signatur